Nu går skolan bra!

HalteAkademin

skola

Varning satir!
Kära läsare!
Så här i skolstartstider kan vi inte undanhålla er en beskrivning hur det gick till när friskolan i Grönköping hade avslutning efter det senaste läsåret.

Penningregn i HalteAkademien!

HalteAkademien AB – friskolan för 7-åringar med karriärambitioner – fullbordade häromdagen med framgång sitt första räkenskapsår/läsår.

Läs mer › 1

onsdag 24 augusti

“Friskolorna” – ny favorit på börsen

Debatt, skola

Framtiden för de så kallade friskolorna ser ut tvinga fram en debatt inför valet. Dels för att de stjäl resurser från de kommunala skolorna dels för att de tilldrar sig ett ökat intresse hos riskkapitalisterna. Det finns pengar att tjäna. Stora pengar.

I början av juni debatterades privatskolorna i toppmotet.se. Det visade sig att frågan inte är svartvit. Även en motståndare till privatskolorna måste inse att, som exempelvis Sven Nordmark skrev, när en kommun vill lägga ner en fungerande skola, är en ”fri” skola ett alternativ.

Läs mer › 2

tisdag 10 augusti


Förr privatskola — idag friskola

Blir du lönsam
  • Blir du lönsam, lille vän?

Debatt, skola

Fria skolor, fri television, fri vård. Fria från politiska och kommersiell påtryckning. Vad händer om vinsten uteblir? “Befrias” vi då från de privata initiativen? Vi öppnar för debatt kring dessa frågor där debatten uteblivit.

Läs mer › 18

lördag 26 december