ˆo

Satans ofog

Bloggen

Svensk militär och polis visar styrka – burar in fredliga demonstranter.

Visst finns det fog för att reagera. Bryter någon mot lagen, till exempel genom att ge sig in på avspärrade områden, så ska rättsapparaten gripa in. Men det är ett ofog att polis och militär kastar folk i arresten på grund av ett intrång.

Det har varit intressant att på sidan om följa aktiviteterna som organisationen Ofog haft i Norrbotten den gångna veckan; föreläsningar, seminarier, diskussioner – allt med fredstemat som grund. Avslutningen skulle ske vid Videlbasen. Detta trumpetades ut tidigt. Och därför var också militären och polisen på plats.

Det spelades gatuteater och gavs intervjuer innan ett trettiotal aktivister tog sig in på basens område De avvisades ganska snabbt och för de svenska medborgarna räckte det med att de legitimerade sig för att de skulle släppas fria. Våra utländska gäster däremot togs i förvar i arresten i Luleå, förhördes och flertalet tvingades kvar flera dygn.

Vilka efterräkningar det blir för de svenska medborgarna vet vi inte men samhällets straff mot de tre drakflygarna förra året förskräcker. Och hur ska de utländska gästerna bestraffas?

Har rättsapparaten verkligen inga viktigare uppgifter än att lagföra, förbereda rättegångar och bestraffa unga och gamla som aktivt vill verka för en fredligare värld? Det är skamligt att som i fallet med drakflygarna inte nöja sig med att avvisa de som gjort intrång.

Straff i stället för dialog. Så agerar en stelbent och intolerant maktapparat; bura in dem i stället för att bjuda in dem till basen och ta en diskussion.

Läs mer ›

torsdag 28 juli