Journalistik utan mutor

samhälle

Visst Ai??r det acceptabelt att bryta mot regelsystem, god etik och tom lagar om Ai??rendet Ai??r tillrAi??ckligt viktigt och om informationen inte gA?r att fA? fram pA? annat sAi??tt. Men dAi??rifrA?n till mutor och ”inbrott” i datorer och mobiler hos vanligt folk Ai??r det milsvid skillnad.

I Uppdrag gransknings ledningsgrupp hade vi ofta lA?nga diskussioner nAi??r frA?gan stAi??lldes pA? sin spets: Helgar Ai??ndamA?let medlen? Det finns sjAi??lvklart inget generellt svar, varje gA?ng mA?ste man ta det frA?n bAi??rjan: GA?r det att fA? fram informationen pA? ”legal” vAi??g eller mA?ste vi ta till ”okonventionella metoder”?

Läs mer ›

onsdag 20 juli

Om Ryssland och journalistiken

Northern Character
  • Northern Character 2010

Debatt, Internationellt, Medier

Myndigheternas fAi??rsAi??k att styra journalistdebatt.

Läs mer ›

tisdag 21 december


ˆo

LAi??ckor Ai??r bra

Bloggen

… och viktiga fAi??r demokratin, men de mA?ste hanteras med omsorg.

SA? fort det gick. PlAi??tsligt har hela vAi??rlden fA?tt ett nytt samtalsAi??mne: Wikileaks. SjAi??lvklart Ai??r det bra att medborgarna fA?r information om vad som avgAi??rs i slutna rum. Men det krAi??ver ocksA? att lAi??sare och lyssnare fA?r hjAi??lp att sovra, viktigt frA?n mindre viktigt. Journalisterna mA?ste gAi??ra sitt jobb.

Att Carl Bildt, av en ambassadtjAi??nsteman pA? amerikanska ambassaden i Stockholm, pekas ut som snobbig adelsman som vill sola sig i glansen av andra hAi??gdjur sA? Ai??r det naturligtvis pikant och generande, bA?de fAi??r Bildt och Sverige. Men Ai??r det viktigt? Ai??r det relevant? Nej, det Ai??r bara lAi??jevAi??ckande. Men blir Ai??ndA? uppslaget stort i Aftonbladet, pA? lAi??psedel och fAi??rstasida.

HAi??r gAi??ller det att se upp. Det handlar trots allt om en enskild amerikansk tjAi??nstemans privata A?sikt, Ai??ven om den fAi??rmedlas hem till State department. Likadant med mAi??ngder av annat material som forsar fram i medierna via Wikileaks. Journalistikens uppgift Ai??r att skilja relevanta fakta frA?n rent skvaller.

TAi??nker pA? det ur ett lokalt perspektiv nAi??r jag lAi??ser NSD:s till synes ambitiAi??sa reportageserie om vA?rden i Ai??stra Norrbotten. Serien fAi??ljer upp flera andra intressanta reportage som visar att NSD menar allvar med att fAi??rdjupa sin journalistik i papperstidningen. Min reservation gAi??ller presentationen. Det rAi??cker inte med stora rubriker och bilder Ai??ver tvA? sidor. Texten mA?ste matcha storleken pA? bokstAi??verna.

NAi??r Ai??vertorneA?s Ai??ldrevA?rd pekas ut som ”sAi??mst bland de dA?liga” i jAi??tterubriker visade det sig att uppgiften kom frA?n en dA?ligt kontrollerad kAi??lla.

Det sAi??nker den annars sA? viktiga och goda ambitionen. viagra for women 2013 ladyera

Läs mer ›

tisdag 7 december