Journalistik utan mutor

samhälle

Visst är det acceptabelt att bryta mot regelsystem, god etik och tom lagar om ärendet är tillräckligt viktigt och om informationen inte går att få fram på annat sätt. Men därifrån till mutor och ”inbrott” i datorer och mobiler hos vanligt folk är det milsvid skillnad.

I Uppdrag gransknings ledningsgrupp hade vi ofta långa diskussioner när frågan ställdes på sin spets: Helgar ändamålet medlen? Det finns självklart inget generellt svar, varje gång måste man ta det från början: Går det att få fram informationen på ”legal” väg eller måste vi ta till ”okonventionella metoder”?

Läs mer ›

onsdag 20 juli

Om Ryssland och journalistiken

Northern Character
  • Northern Character 2010

Debatt, Internationellt, Medier

Myndigheternas försök att styra journalistdebatt.

Läs mer ›

tisdag 21 december


ˆo

Läckor är bra

Bloggen

… och viktiga för demokratin, men de måste hanteras med omsorg.

Så fort det gick. Plötsligt har hela världen fått ett nytt samtalsämne: Wikileaks. Självklart är det bra att medborgarna får information om vad som avgörs i slutna rum. Men det kräver också att läsare och lyssnare får hjälp att sovra, viktigt från mindre viktigt. Journalisterna måste göra sitt jobb.

Att Carl Bildt, av en ambassadtjänsteman på amerikanska ambassaden i Stockholm, pekas ut som snobbig adelsman som vill sola sig i glansen av andra högdjur så är det naturligtvis pikant och generande, både för Bildt och Sverige. Men är det viktigt? Är det relevant? Nej, det är bara löjeväckande. Men blir ändå uppslaget stort i Aftonbladet, på löpsedel och förstasida.

Här gäller det att se upp. Det handlar trots allt om en enskild amerikansk tjänstemans privata åsikt, även om den förmedlas hem till State department. Likadant med mängder av annat material som forsar fram i medierna via Wikileaks. Journalistikens uppgift är att skilja relevanta fakta från rent skvaller.

Tänker på det ur ett lokalt perspektiv när jag läser NSD:s till synes ambitiösa reportageserie om vården i östra Norrbotten. Serien följer upp flera andra intressanta reportage som visar att NSD menar allvar med att fördjupa sin journalistik i papperstidningen. Min reservation gäller presentationen. Det räcker inte med stora rubriker och bilder över två sidor. Texten måste matcha storleken på bokstäverna.

När Övertorneås äldrevård pekas ut som ”sämst bland de dåliga” i jätterubriker visade det sig att uppgiften kom från en dåligt kontrollerad källa.

Det sänker den annars så viktiga och goda ambitionen.

Läs mer ›

tisdag 7 december