Nu går skolan bra!

Varning satir!
Kära läsare!
Så här i skolstartstider kan vi inte undanhålla er en beskrivning hur det gick till när friskolan i Grönköping hade avslutning efter det senaste läsåret.

HalteAkademin

Penningregn i HalteAkademien!

HalteAkademien AB – friskolan för 7-åringar med karriärambitioner – fullbordade häromdagen med framgång sitt första räkenskapsår/läsår.

För att stil & tradition skulle prägla den kombinerade bolagsstämman och skolavslutningen, avhölls denna i Läspekyrkan.

Därvid kunde riklig aktieutdelning och höga betyg delas ut till aktieägarna resp. skolbarnen. Inte heller lärarna gingo lottlösa – generösa bonusar tillerkändes dem, då de nått uppsatta mål, näml. MVG åt alla eleverna.

Hr risk- & klippkapitalist Donald Beaumaré, huvudaktieägare och styrelseordförande i HalteAkademien AB, sken som en sol där han satt å första bänk i den abonnerade Läspekyrkan och gladde sig åt bolagets höga vinster. Visserligen drivs HalteAkademien i förlustsyfte – inskrivet i bolagsordningen och uppskattat av Kgl. Skolverket vid tillståndsgivningen –, men misslyckandet att leva upp till de höga idealen tar hr riskkap. B. med jämnmod.

–Vi affärsmän lyckas inte alltid nå våra mål, men vi skola öka våra ansträngningar att uppnå förlust, ex. vis genom högre styrelsearvoden, lovar hr B.

Pundförvaltning!

HalteAkademiens eforus (uppsyningsman), hr kyrkoherde Hilarius Boklund, gratulerade vid stämman/skolavslutningen i Läsp

The Ultimate Soccer Training Guide

ekyrkan alla aktieägarna till den ståtliga vinsten.

–Att förvalta sitt pund å det räntablaste är viktigt, inskärpte hr kh B. och hänvisade till såväl Bibeln som Aktiebolagslagen. Vidare vände han sig till skolbarnen och manade till fortsatt flit & läraktighet.

–Man lär inte bara för skolan utan också för marknaden; hur skall man ex.vis kunna räkna fram det bästa fondsparandet, om man inte behärskar multiplikationstabellen? sporde hr kh B. med all rätt.

Money, money!

Sedan fingo alla gå fram och hämta sitt, d.v.s. aktieägarna mottogo sina aktieutdelningar ( ”omvänd kollekt” som hr kyrkoherden skämtsamt sade), och barnen hämtade sina betyg jämte stipendier. Lärarna fingo sina bonusar ur hr Beaumarés hand, varefter hr B. höll en liten betraktelse över vikten av goda s.k. incentives (morötter) och avslutade med de tänkvärda orden ”När barnen få guldstjärnor i läxboken, få lärarna bonus i plånboken”. Intet öga var torrt, särskilt inte hos lärarna.

Och så avslutades den högtidliga akten med att kören av utvalda, sångkunniga aktieägare, pedagoger och skolbarn sjöngo den folkkära gamla Abba-låten ”Money, money”.


Publicerat med tillstånd av Grönköpings Veckoblad. Läs gärna mer på www.gronkoping.se

zp8497586rq

En kommentar

  1. Sven Lundberg skriver:

    Underbara Grönköpings Veckoblad, känner att jag bör ägna mer tid åt den publikationen. För min egen skull alltså! Tack Toppmotet för spridningen av satis av bästa märke!

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

doudoune moncler femme grande terraszlig

Pole à bois doudoune moncler tournant (bois fourni), congélateur à tiroirs, grande terrae.(5 84), un bifeuillet (85 86), onze cahiers de 10 f.On prend le pouvoir, humainement, socialement et économiquement, en apprenant.Mais…

Läs mer ›

torsdag 6 november

samhälle

Hej då!

toppmotet-logotyp
Läs mer › 10

torsdag 12 januari

film

Politik i otakt

120105_filmkonvent_symbol_vitbg
Läs mer ›

torsdag 5 januari

Nusvensk Ordlista

Amortering

Läs mer ›

torsdag 5 januari