En riksdagsman som nyttig idiot

NATO Ai??r hoppet fAi??r troende Moderat.

Den M-mAi??rkte riksdagsmannen Johan Johansson frA?n Boden redovisar pA? ledarsidan i NSD 2/8 sina intryck frA?n en skolning inom ai???Natos parlamentariska fAi??rsamlings program fAi??r nya parlamentarikerai???.

Med den nyvAi??cktes Ai??vertygelse och klarsyn rapporterar han trosvisst om de nya, ai???snyggareai??? begreppen ai???sAi??kerhetsfrAi??mjande samarbeteai???, ai???krishanteringinsatsen i Afghanistanai???, ai???truppbidragareai??? och ai???partnerlandai???.

Som lAi??sare hAi??pnar man Ai??ver en riksdagsman, en lagstiftare, som svalt hela betet och formligen Ai??lskat allt han fA?tt hAi??ra och rapar upp den information som han fA?tt sig till livs av en organisation, sA? ytterst vAi??ltrimmad vad gAi??ller propaganda. Det verkar inte som om han ens pA? nA?gon punkt vill tAi??nka tanken att han suttit pA? skolbAi??nken hos online casino en levitra medication lobby

verksamhet i vAi??rldsklass.

Formulerar man fAi??rsvarsalliansens uppgift ur en annan vinkel sA? kan man se att NATO har rollen som den Ai??ppet aggressiva delen i fAi??rsvaret av framfAi??rallt amerikanska ekonomiska intressen runtom i vAi??rlden med Ai??vriga vAi??stvAi??rlden som goda kamrater och ai???wannabeesai???.

SA? olika kan det vara.

Johan Johansson sitter i riksdagens fAi??rsvarsutskott och nAi??ringsutskott. Han har en agenda.

Fabric is fundamental, fabrics louis vuitton replica handbags there are many, there are: cloth, replica handbags synthetic leather, PU and leather. Cloth is very obvious, the skin we all know, but what is the PU coating? PU leather is in the thin prada replica handbags layer of the dermis layer of the glue PU, hermes replica handbags doing so will make the leather feels better, higher gloss, you can also do some tricks in the cortical surface treatment, this fabric is not easy to dirty, beautiful and also durable, louis vuitton replica handbags because of so many little, so now many bags are replica handbags favored Such fabrics. PU fabric bag, lining mostly fiber and canvas, in the selection of note lining try to choose some givenchy replica handbags hard, if too soft, there will be resistance when you put things, remove things when lining will also bring out, it is not Robes de bal convenience. Style to the person they pass, different mulberry replica handbags people have their own ages favorite style, general brand bag manufacturing company has specialized hermes replica handbagsdesign team, always able to meet the contemporary pop style trend. Forlouis vuitton replica handbags example, the dream Bazaar louis vuitton replica handbags package on sub-leisure package series, business bags series, leather bag series, evening bag series and so on. Among the sewing industry, it may be sewn bags the most demanding, whether equipment or staff skills, bags full of these requirements are fake louis vuitton handbags critical, because the fabric bags compared to other sewing materials to be thick much, a lot of hard, and sew it also has replica handbags a certain shape and a three-dimensional feel. So a skilled worker sewing bags have six months or longer louis vuitton replica handbags exercises. Look bags work may have a lot of things are some common-sense replica handbags outlet things, but in the gucci replica handbags small place can be reflected.
Microsoft MB3-528 Microsoft 070-552-Cplusplus Microsoft 070-158 Microsoft 070-247 Microsoft MB7-840 Microsoft MB4-873 Microsoft 98-366 Microsoft 070-663J Cisco 642-414 Cisco 642-825 Microsoft MB7-843 Microsoft 70-459 Microsoft MB6-512 Cisco 650-752 Microsoft MB4-349 Microsoft 70-296 Microsoft 070-444 Microsoft 070-541-VB Microsoft 70-571 Cisco 646-058 Microsoft MB6-884 Cisco 640-822 Cisco 642-532 Microsoft 74-344 Microsoft 070-292 Cisco 650-155 Microsoft 70-461 Microsoft MB4-212 Cisco 700-301 Microsoft MB5-856 Microsoft 70-529 Microsoft 070-526-Cplusplus Microsoft 74-353 Microsoft 070-281 Microsoft 70-455 Microsoft 070-452 Microsoft MB3-208 Microsoft 70-621 Cisco 646-276 lady era pills Microsoft 070-536-Cplusplus Microsoft 70-506-Csharp Cisco 646-203 Microsoft 070-620 Microsoft 70-573-VB Microsoft 70-506 Microsoft MB6-510 Microsoft 70-582 Cisco 646-562 Microsoft 70-225 Microsoft 70-632

Vilka frA?gor stAi??llde han under kursen i NATO-kunskap? Formulerade han Ai??.h.t. nA?gon frA?ga?

Johan Johansson efterlyser en debatt om Sveriges roll i NATO. GAi??rna det, men nAi??r han fullstAi??ndigt avfAi??rdar de analyser som ser den konflikthAi??rd som Ai??r under uppsegling i det arktiska omrA?det och att NATO har en tydlig agenda nAi??r man vAi??ljer att Ai??va och samtrAi??na i norra Sverige upptrAi??der han i NSD i rollen som megafon eller rentav propagandist.

zp8497586rq

twinsturbo

2 kommentarer

  1. Bror Kajsajuntti skriver:

    För en tid sedan läste jag även en artikel om hur den svenska krigsmakten skall satsa mer på en egen propagandaavdelning, jag minns inte vad den hette eller under vilken avdelning den ligger. Det gör de nu mera öppet. Jag såg för någon vecka sedan även ett norskt TV-program om krigsrisken i Arktis, som trots försök att vara ”objektivt” presenterade NATO:s syn och talade om fredlig konfliktlösning. Det är lätt att tala om fredliga lösningar, när makten vilar bakom krigsmaskinerier i ett militaristiskt system. Lever vi inte i 2000-talet? Något måste vi väl ha lärt av de senaste århundradenas krig?

  2. Johan Johanssin (M) skriver:

    Skribenten är intellektuellt ohederlig då han hävdar att jag ”fullständigt avfärdar de analyser som ser den konflikthärd som är under uppsegling i det arktiska området”. Faktum är att jag i krönikan inte avhandlar detta och vilket inte liktydigt med att jag nonchalerar detta. Tvärtom, både i valrörelsen och tidigare länspressen så har jag belyst just detta.

    Bakgrunden är att i Norrbotten finns strategiskt viktiga naturresurser och energi och länet blir en allt viktigare del i Barentsregionen. Den globala uppvärmningen leder till ökad sjötrafik i Arktis via Nordostpassagen, vilket förändrar både tillgångarnas värde, kraven på infrastruktur samt våra säkerhetspolitiska förutsättningar. Som riksdagsledamot vill jag aktivt tillvarata de möjligheter och hantera de hot som regionens utveckling innebär för Sverige. Jag tycker det är viktigt att svenska förband samövar med norska och finska förband, vilket sker nästan varje vecka och jag tycker att det är betydelsefullt att den verksamheten även omfattar andra NATO-länder samt partners och då särskilt Ryssland. Just för att förebygga konflikter och katastrofer i vårt närområde. En ambition som även NATO delar. Nu under september så går Barents Rescue av stapeln och det är en viktig aktivitet som bidrar till en säkrare och stabilare Barents region.

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Secret of Matters for Essays Composing Nobody Is Talking About

The Downside Risk of Topics for Essays Writing Sooner or later, however, remember that excellent writing doesn’t occur by injury. Unexpectedly, you’re at a totally new circumstances, also certainly will have to…

Läs mer ›

tisdag 14 augusti

samhälle

Book Report Network

When you consider that the best possible college essay arising with customer support in the enterprise, we actually determine what assistance solutions is centered on. We now have been being located round…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

The Key to Successful Best Medical Research Paper Topics

Generally each one of the thesis or research function is divided up in to few sections that are considered customary. As it has to do with your finance research paper, you’re going…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

Write My School Paper

Our small business will only be comprised of the extraordinarily experienced and able freelance writers. We simply choose seasoned freelance writers who is about to provide you with most popular most effective…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti