Var tredje norsk same diskriminerad

35 procent av samisktalande, norska samer upplever sig diskriminerade medan motsvarande siffra Ai??r dryga 3 procent fAi??r den norska majoritetsbefolkningen.

-Det Ai??r dramatiska tal, sAi??ger forskaren Ketil Lenert Hansen vid Senter for samisk helseforskning vid TromsAi?? Universitet. Ju fler sA? kallade samiska markAi??rer du har desto mer diskriminering upplever du.

I den avhandling Hansen lAi??gger fram noterar han att de samer som bor utanfAi??r de definierade samiska sprA?komrA?dena har det Ai??n vAi??rre. DAi??r upplever 50 procent att de Ai??r diskriminerade.

Problemen upplevs i form av majoritetsbefolkningens bristande fAi??rstA?else och respekt fAi??r det samiska sprA?ket och den samiska kulturen. Det Ai??r i avhandlingen ”Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway”, som Hansen studerat hur etnisk diskriminering knyter an till hAi??lsorelaterade problem i den nordnorska befolkningen. 12 000 samer, finlAi??ndare (kvAi??ner pA? norska) och majoritetsnorrmAi??n i omrA?det frA?n Syd-TrAi??ndelag till Finnmark har deltagit i undersAi??kningen.

Kvinnor starkare

Forskningen visar att fAi??ljderna av den upplevda diskrimineringen ger flera utslag nAi??r det gAi??ller hAi??lsa, som hAi??gre psykisk stressnivA? vilken leder till depression och A?ngest.

UndersAi??kningen visar ocksA? att samiska kvinnor i detta avseende Ai??r starkare Ai??n de samiska mAi??nnen och har jAi??mfAi??rbara tal med de ickesamiska kvinnorna. Det Ai??r i Ai??verensstAi??mmelse med svensk forskning.

Dock Ai??r det de samiska kvinnorna som har den sAi??msta hAi??lsan, totalt sett, av de undersAi??kta personerna.

Samisktalande kvinnor sAi??ker mindre hjAi??lp fAi??r sina psykiska problem Ai??n samiska kvnnor med norska som modersmA?l och Ai??ven jAi??mfAi??rt med norska kvinnor.

Ingen tradition

-Det Ai??r inte tradition bland samer att tala om psykiska problem, sAi??ger Hansen i en kommentar till sin avhandling. Problemen stannar inom familjen. Ai??ven sprA?kproblem vid kontakt med vA?rden kan ligga bakom detta. MA?nga kan inte pA? ett riktigt sAi??tt beskriva vad som felas dem, eftersom lAi??karen inte Ai??r samisktalande.

Notabelt Ai??r ocksA? att Hansen observerat att samiska problemstAi??llningar som tas upp i medierna ofta fA?r aggressiva, rasistiska och fAi??rnedrande kommentarer i mediernas nAi??tupplagor och insAi??ndare. where to buy arimidex lady era pills

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

Term Paper Writing Service – the Story

Term Paper Writing Service Last, the short-term newspapers are merely untrue and unethical. Our professional newspaper authors will create certain most of their newspapers are highly well-researched, since they believe that probably…

Läs mer ›

torsdag 20 september

samhälle

Purchasing an Essay Online – an Overview

Ergo, in the event that you are ready to request a custom writing services for help, you may want todo it. You may ask online writing products and services such as assistance….

Läs mer ›

fredag 14 september

samhälle

New Ideas Into Essays Writer Never Before Revealed

Additionally, know how to deal with your own time and effort and you’ve got to possess exemplary analytic and writing talents. So it will not matter what type of job you will…

Läs mer ›

torsdag 13 september

samhälle

The Ugly Side of Buy Royal Essay Uk

But not just the name-stock had shifted. Unfortunately it’s not untruthful either. In addition, I have requested him. ‘I understand I am privileged. And there’s much more to come. The Debate Over…

Läs mer ›

onsdag 12 september