Var tredje norsk same diskriminerad

35 procent av samisktalande, norska samer upplever sig diskriminerade medan motsvarande siffra är dryga 3 procent för den norska majoritetsbefolkningen.

-Det är dramatiska tal, säger forskaren Ketil Lenert Hansen vid Senter for samisk helseforskning vid Tromsö Universitet. Ju fler så kallade samiska markörer du har desto mer diskriminering upplever du.

I den avhandling Hansen lägger fram noterar han att de samer som bor utanför de definierade samiska språkområdena har det än värre. Där upplever 50 procent att de är diskriminerade.

Problemen upplevs i form av majoritetsbefolkningens bristande förståelse och respekt för det samiska språket och den samiska kulturen. Det är i avhandlingen ”Ethnic discrimination and bullying in relation to self-reported physical and mental health in Sami settlement areas in Norway”, som Hansen studerat hur etnisk diskriminering knyter an till hälsorelaterade problem i den nordnorska befolkningen. 12 000 samer, finländare (kväner på norska) och majoritetsnorrmän i området från Syd-Tröndelag till Finnmark har deltagit i undersökningen.

Kvinnor starkare

Forskningen visar att följderna av den upplevda diskrimineringen ger flera utslag när det gäller hälsa, som högre psykisk stressnivå vilken leder till depression och ångest.

Undersökningen visar också att samiska kvinnor i detta avseende är starkare än de samiska männen och har jämförbara tal med de ickesamiska kvinnorna. Det är i överensstämmelse med svensk forskning.

Dock är det de samiska kvinnorna som har den sämsta hälsan, totalt sett, av de undersökta personerna.

Samisktalande kvinnor söker mindre hjälp för sina psykiska problem än samiska kvnnor med norska som modersmål och även jämfört med norska kvinnor.

Ingen tradition

-Det är inte tradition bland samer att tala om psykiska problem, säger Hansen i en kommentar till sin avhandling. Problemen stannar inom familjen. Även språkproblem vid kontakt med vården kan ligga bakom detta. Många kan inte på ett riktigt sätt beskriva vad som felas dem, eftersom läkaren inte är samisktalande.

Notabelt är också att Hansen observerat att samiska problemställningar som tas upp i medierna ofta får aggressiva, rasistiska och förnedrande kommentarer i mediernas nätupplagor och insändare.

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

1

1

Läs mer ›

måndag 26 februari

samhälle

Prediksi Togel Online

Prediksi Togel Online – Chelsea, dan sang pelatih Jose Mourinho akan berusaha keras untuk bisa mencari pemain yang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi nantinya. Menurut pihak prediksi bola hari ini…

Läs mer ›

onsdag 14 juni

samhälle

TogelToto.net Agen Togel Terpercaya

TogelToto.net Agen Togel Terpercaya – Dari semua yag telah di lakukan itu jgua membuat pihak Manchester City akan melakukan sebuah niat untuk menambahkan gaji yang telah di dapatkan oelh peamin yang sekarang…

Läs mer ›

torsdag 30 mars

samhälle

Download private instagram photos

instagram viewer

Läs mer › Kommentering avstängd

söndag 12 januari