Journalistik utan mutor

Visst Ai??r det acceptabelt att bryta mot regelsystem, god etik och tom lagar om Ai??rendet Ai??r tillrAi??ckligt viktigt och om informationen inte gA?r att fA? fram pA? annat sAi??tt. Men dAi??rifrA?n till mutor och ”inbrott” i datorer och mobiler hos vanligt folk Ai??r det milsvid skillnad.

I Uppdrag gransknings ledningsgrupp hade vi ofta lA?nga diskussioner nAi??r frA?gan stAi??lldes pA? sin spets: Helgar Ai??ndamA?let medlen? Det finns sjAi??lvklart inget generellt svar, varje gA?ng mA?ste man ta det frA?n bAi??rjan: GA?r det att fA? fram informationen pA? ”legal” vAi??g eller mA?ste vi ta till ”okonventionella metoder”?

Diskussionerna blir levande i efterbAi??rden runt News of the World-skandalen. Alla tycks eniga nAi??r det kommer till att fAi??rdAi??ma de metoder som anvAi??nts av Murdochs skvallertidning. Men fA? analyserar de djupare frA?gorna runt de mAi??jligheter som finns fAi??r dagens journalister. Med nA?gra knapptryck gA?r det att hAi??mta information som tidigare skulle tagit veckor att fA? fram eller i mA?nga fall var helt omAi??jliga att nA? fram till.

Sker ett mord i ett flerfamiljshus kan en ”skicklig” researcher pA? en timma kartlAi??gga den mAi??rdades hela slAi??kt, hans vAi??nner, grannar och arbetskamrater. Ofta mycket snabbare Ai??n polisen. DAi??refter stAi??lls stora krav pA? redaktionsledningen om alla fakta ska publiceras eller vilka hAi??nsyn man ska ta; till nAi??rstA?ende – och till den polisutredning som startar direkt.

I Sverige har vi bara den hAi??r sommaren sett flera fall av grova brott mot journalistikens etiska regler. OcksA? mot lagen. En man rapporteras mAi??rdad. Skjuten. Hustrun fAi??rhAi??rs och anhA?lls. Hon sAi??ger till kvAi??llspressen, via sin advokat, att hon Ai??r oskyldig. Mannen har begA?tt sjAi??lvmord. Dagen efter kan Aftonbladet berAi??tta att en ”initierad kAi??lla” sagt att mannen skjutits i ryggen och att pA?stA?endet om sjAi??lvmord ”finns inte pA? kartan”.

”Den person” som talat med Aftonbladet mA?ste vara en polis. Han har tystnadsplikt men med stAi??rsta sannolikhet fA?tt rejAi??lt betalt av tidningen.

FrA?ga 1: Har Aftonbladet gjort sig skyldig till bestickning? FrA?ga 2: Har polisen tagit emot pengar och sA?ledes lA?tit sig mutas. I bA?da fallen har brott begA?tts om frA?gorna besvaras med ja.

Har nA?gon sett detta debatteras? Har Aftonbladets chefredaktAi??r utsatts fAi??r en korseld av frA?gor. NAi??r det gAi??ller Murdochs News Corporation, hans elAi??ndiga redaktAi??rer, reportrar, researchers, polischefer m fl sA? Ai??r det helt klart att de kommer att straffas i olika grad. HAi??r hemma rycker vi pA? axlarna och talar om business as usual.

Hade det handlat om att gA? till botten med utrikesminister Carl Bildts djupa engagemang i Lundin Oils mAi??rdande i Afrika, i jakten pA? olja, dA? hade det varit acceptabelt att anvAi??nda ”okonventionella metoder” fAi??r att fA? fram sanningen. DA? hade sanningen haft konsekvenser fAi??r vA?rt demokratiska samhAi??llssystem. DAi??rfAi??r kan tveksamma metoder inte med automatik avfAi??rdas. generic viagra online uk lady era pills

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

Term Paper Writing Service – the Story

Term Paper Writing Service Last, the short-term newspapers are merely untrue and unethical. Our professional newspaper authors will create certain most of their newspapers are highly well-researched, since they believe that probably…

Läs mer ›

torsdag 20 september

samhälle

Purchasing an Essay Online – an Overview

Ergo, in the event that you are ready to request a custom writing services for help, you may want todo it. You may ask online writing products and services such as assistance….

Läs mer ›

fredag 14 september

samhälle

New Ideas Into Essays Writer Never Before Revealed

Additionally, know how to deal with your own time and effort and you’ve got to possess exemplary analytic and writing talents. So it will not matter what type of job you will…

Läs mer ›

torsdag 13 september

samhälle

The Ugly Side of Buy Royal Essay Uk

But not just the name-stock had shifted. Unfortunately it’s not untruthful either. In addition, I have requested him. ‘I understand I am privileged. And there’s much more to come. The Debate Over…

Läs mer ›

onsdag 12 september