LAi??gnerna om ubA?ten i TAi??refjAi??rden

Alla ljuger i ubA?tsfrA?gan. Sommaren 1987 avgav jag ett lAi??fte till den svenska fAi??rvarsmakten att inte berAi??tta vad jag fA?tt se. Nu bryter jag det lAi??ftet eftersom alla ljuger. Bilden som svensk militAi??r visade mig var en ubA?t i TAi??re hamn.

Sommaren 1987 var jag chefredaktAi??r och ansvarig utgivare i NSD. UbA?tsjakten i TAi??refjAi??rden pA?gick fAi??r fullt. En dag kallades jag till militAi??rbefAi??lhavaren fAi??r Ai??vre Norrland. Jag skulle fA? sA? kallad fAi??rtrolig information om jag samtidigt avgav ett tysthetslAi??fte.

Det lAi??ftet Ai??r fAi??rstA?s inget vAi??rt eftersom varenda general, kommendAi??rkapten och diplomat gett ut bAi??cker och rapporter om ubA?tsfrA?gan, sA? att det gA?r tretton pA? dussinet. Det enda kvarvarande intressanta Ai??r vem som ljuger och varfAi??r. Men A?ter till bilden, till fotografiet frA?n TAi??refjAi??rden.

Glasklar bild

Under stort hemlighetsmakeri visade militAi??rbefAi??lhavaren under Ai??verinseende av sin stabschef en glasklar bild Ai??ver hamninloppet i TAi??re. Bilden var tagen frA?n luften, sannolikt frA?n en helikopter eller ett flygplan.

LA?ngt inne i hamninloppet syntes det tydligt, skrovet av en mindre ubA?t, en lAi??tt cigarrformad farkost vars konturer var knivskarpa. Omgivningen var utan tvekan TAi??re hamn eftersom lAi??tt igenkAi??nningsbara byggnader ocksA? syntes pA? bilden. SkAi??let till att mediechefer fick se bilden var att skringa alla tvivel som dykt upp i medierna efter en lA?ngvarig insats mot intrAi??ngande ubA?tar- hAi??r Ai??r beviset. Vi jagar inga spAi??ken!

Ai??B sade nej

Den sA? kallade TAi??re-incidenten pA?gick juni-augusti 1987. MilitAi??rbefAi??lhavaren startade en sA? kallad ubA?tsskyddsoperation efter rader av observationer vid kusten. UtAi??ver fAi??rsvaret, sA? deltog polis, Kustbevakning och SjAi??fartsverket. Den 25 juni1987 fotograferade en vAi??rnpliktig, som var fartygsplA?tslagare(!) ett fAi??remA?l med skarpa kanter som bedAi??mdes vara ett ubA?tstorn. FAi??rsvarsstaben gjorde analysen av bilden. Nu bAi??rjade ett omfattande arbete med ubA?tsnAi??t som lades ut i olika fjAi??rdar. MilitAi??rbefAi??lhavaren var sA? Ai??vertygad om det fientliga intrAi??ngandet att han bad Ai??B att fA? disponera kustflottans ubA?tsstyrka. Ai??B sade nej! Han avdelade bara en sA? kallad jaktgrupp med helikoptar.

HAi??gt spel

Det hjAi??lpte inte att man i omrA?det runt TAi??re noterade oljeflAi??ckar, ekolodsutslag, motorljud, luftuppkok och sonarkontakter – Ai??B sade nej. MinspAi??rrar aktiverades i Norra Kvarken.

Och i en rapport frA?n 2001 (SOU 2001:5) kommer fAi??rklaringen. Ai??B hade gett ubA?tsjaktstyrkan semester! Han ville inte dela upp ledigheten i flera, utan ville ha den intakt om krAi??nkningarna skulle komma nAi??rmare huvudstaden.

Agerandet Ai??r ju som gjort fAi??r att fAi??da kubikmeter med rykten. En instAi??ngd ubA?t i Ai??vre Norrland, men Ai??B ger ubA?tsjaktstyrkan semester. Och Ai??n i dag Ai??r mA?nga mAi??nniskor som deltog kring TAi??re 1987 helt Ai??vertygade om att den instAi??ngda ubA?ten eller ubA?tarna medvetet slAi??pptes ut av fAi??rsvarsmakten. Samma fAi??rsvarsmakt som ett par veckor tidigare visat mediechefer bildbevis pA? ubA?ten i TAi??re hamninlopp! Eller var bilden ett falsarium? Spelade militAi??ren sA? hAi??gt?

Rader av kommissioner och skrifter har fAi??rsAi??kt rAi??ta ut frA?getecknen kring ubA?tsfrA?gan. Ai??r 2010 gav fAi??rre Ai??B Bengt Gustafsson ut boken ”Sanningen om ubA?tsfrA?gan – ett fAi??rsAi??k till analys”. Klokare blir man inte vad avser TAi??reincidenten nAi??r man lAi??st den boken, men en kuslig tanke sprider sig. Visste Sverige verkligen inte mer om ubA?tskrAi??nkningarna? Sovjet eller Nato? Eller ingen alls fAi??rutom U 137 i HA?rsfjAi??rden?

Falsarium?

En sak Ai??r i vart fall glasklar. Jag har sett en bild av en ubA?t i TAi??refjAi??rden. Om bilden var autentisk finns det bara en slutsats att dra – ubA?ten slAi??pptes ut medvetet. Om bilden var ett falsarium sA? besannas den gamla tesen – det fAi??rsta offret i krig Ai??r sanningen. FAi??r var det inte krig kring TAi??refjAi??rden 1987, sA? var det snubblande nAi??ra. Det vet de soldater som kastade skarpa handgranater efter de frAi??mmande grodmAi??n de sA?g i strandkanten och de soldater som fAi??llde sjunkbomber mot en frAi??mmande undervattensfarkost i TAi??refjAi??rden den 6 augusti 1987.

13 miljoner kronor kostade fAi??rsvarets insats i TAi??refjAi??rden i 1987 A?rs penningvAi??rde. Generalerna i Boden slogs mot frAi??mmande undervattensfarkoster med ett stort allvar. Delades inte det av Ai??B och regeringen? Svenska folket ska inte fA? veta. Kanske kan wikileaks sA? smA?ningom skingra dimmorna.

ladyera order clomid online

En kommentar

  1. Helen Doktare skriver:

    En fråga återstår. Hur var det nu med Liza Marklunds ”scoop.” I journalisternas ”Lilla Murvelboken” skrev vännen och nattchefen Sonia Wikström följande rubrik om dramatiken 1987: GRODMAN SKÖTS – försvann blödande ner i djupet. Hon skriver: ”Storyn om den skadskjutne grodmannen slog ner som en bomb en sen kväll. Efter alla kontroller som var möjliga publicerade vi den. Vi stod pall mot påtryckningarna från högsta militära instanser. Vi föll inte för de många hotfulla och vädjande samtalen. Varför var det så angeläget att stoppa publiceringen om det bara var fabler? Då räckte det väl med att försvaret förnekade. Grodmannen åkte in på förstasidan”.

    Hon sammanfattar historien med följande ord: ”Vi hade haft fel, men militärens förklaringar var uppenbarligen inte heller helt sanningsenliga. Grodmanshistorien hade uppstått ur en mängd olika händelser som sammankopplats till en story och ett tillfälle. ”

    Nog var det väl så att historien om den blödande grodmannen vävdes ihop på en pub i Luleå, där Liza hade träffat ett gäng militärer som roade sig med att berätta sagor?

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

Term Paper Writing Service – the Story

Term Paper Writing Service Last, the short-term newspapers are merely untrue and unethical. Our professional newspaper authors will create certain most of their newspapers are highly well-researched, since they believe that probably…

Läs mer ›

torsdag 20 september

samhälle

Purchasing an Essay Online – an Overview

Ergo, in the event that you are ready to request a custom writing services for help, you may want todo it. You may ask online writing products and services such as assistance….

Läs mer ›

fredag 14 september

samhälle

New Ideas Into Essays Writer Never Before Revealed

Additionally, know how to deal with your own time and effort and you’ve got to possess exemplary analytic and writing talents. So it will not matter what type of job you will…

Läs mer ›

torsdag 13 september

samhälle

The Ugly Side of Buy Royal Essay Uk

But not just the name-stock had shifted. Unfortunately it’s not untruthful either. In addition, I have requested him. ‘I understand I am privileged. And there’s much more to come. The Debate Over…

Läs mer ›

onsdag 12 september