110303_Välfärd3_917037564X

Dags fAi??r studiecirkeln

som kan rAi??dda vAi??rlden

Vi vet det allihop. Det gA?r A?t helvete: Utan tillvAi??xt brakar vA?rt ekonomiska system ihop. Med evig tillvAi??xt brakar det ekologiska systemet ihop. Vi lever i en ohA?llbar vAi??rld. Och vi gAi??r ingenting A?t det. VA?gar inte ens tAi??nka pA? det. Kan knappt gAi??ra det eftersom det Ai??r det nuvarande systemet som styr, begrAi??nsar vA?ra tankar och vA?r fAi??rmA?ga att tAi??nka utanfAi??r de givna ramarna.

Men nu finns boken som kan bli det fAi??rsta steget fAi??r att bryta den onda cirkeln. Den heter VAi??lfAi??rd utan tillvAi??xt och Ai??r en ai???undersAi??kning inriktad pA? att finna en trovAi??rdig vision av vad det innebAi??r fAi??r det mAi??nskliga samhAi??llet att blomstra inom ekologins grAi??nserai??? som fAi??rfattaren Tim Jackson uttrycker det. Och han Ai??r inte vem som helst. Han sitter i den brittiska regeringens hA?llbarhetskommission som under mA?nga A?r analyserat fAi??rhA?llandet mellan hA?llbarhet och ekonomisk tillvAi??xt. VAi??lfAi??rd utan tillvAi??xt har fA?tt mycket stor uppmAi??rksamhet sen den kom ut 2009 i England och finns nu Ai??ntligen pA? svenska.

Tim Jackson

Jag tycker att du ska starta en studiecirkel kring boken. Inte fAi??r att den Ai??r svA?r att fAi??rstA? ai??i?? Tim Jackson Ai??r ocksA? dramatiker och skriver begripligt och t.o.m. roligt ibland ai??i?? men fAi??r att analyserna och fAi??rslagen till en ny ekonomisk vAi??rldsordning behAi??ver diskuteras.

InnehA?llet och analyserna av vA?rt ohA?llbara ekonomiska samhAi??llsystem med mer och mer konsumtion kAi??nner jag igen och hA?ller med om. Det Ai??r inga nya tankar, men Jackson ger en bred och begriplig bakgrund och fAi??rsAi??ker fAi??rklara varfAi??r vi gAi??r som vi gAi??r trots att vi vet att det leder A?t helvete. Men det fina med boken Ai??r att den presenterar ett fAi??rsAi??k till lAi??sning. Grunden Ai??r att fAi??rskjuta tyngdpunkten i ekonomin frA?n produkter till tjAi??nster. Det Ai??r heller ingen ny tanke men Jackson anvAi??nder den som en av byggstenarna i en ny ekonomi som kan ge vAi??lstA?nd utan tillvAi??xt ai??i?? ai???att tillA?ta mAi??nsklig blomstring inom en Ai??ndlig planets ekologiska grAi??nser.ai???

Jag tror att det Ai??r mAi??jligt ai??i?? vad finns det fAi??r alternativ? ai??i?? men hur ska det genomfAi??ras? ArbetstidsfAi??rkortning, hAi??gre energiskatter, arbetsdelning, begrAi??nsad konsumtion, hAi??gre offentliga utgifter och annat han diskuterar Ai??r inga politiskt gA?ngbara fAi??rslag.

Du inser att det hAi??r blir inte lAi??tt att genomfAi??ra. Det rAi??cker inte med att du och jag Ai??ntligen fA?tt en ingA?ng, ett sAi??tt att tAi??nka kring ett nytt sAi??tt att organisera hela vAi??rlden. Det hAi??r Ai??r en grundbok, men definitivt ingen Bibel. IdAi??erna mA?ste kompletteras, byggas ut, diskuteras, spridas, provas lokalt. Jag tror inte att det Ai??r nA?n stAi??rre idAi?? att ringa din politiker redan imorron och be henne eller honom att bAi??rja jobba efter Jacksons tankar eftersom sjAi??lva idAi??n om vAi??lstA?nd utan tillvAi??xt idag betraktas som en ren styggelse. Be dem gAi??rna lAi??sa boken, men ring nAi??rmaste studiefAi??rbund fAi??r att starta studiecirkeln och i den skaffa kunskap fAi??r goda argument och handlingar fAi??rst. GAi??rna imorron. Sen kan ni redan vid mAi??te fem fundera Ai??ver hur ni vill

  • FaststAi??lla grAi??nserna fAi??r ett hA?llbart samhAi??lle.

  • RAi??tta till den ekonomiska modellen.

  • FAi??rAi??ndra den sociala logiken.

Sista trAi??ffen, innan ni gA?r ut och fAi??rAi??ndrar vAi??rlden, lAi??r ni er hur ni utvecklar en ekologisk makroekonomi. FAi??r det gA?r.

  • Boken VAi??lfAi??rd utan tillvAi??xt ges ut pA? Ordfront fAi??rlag.

PAi??r Nord1


  1. PAi??r Nord Ai??r frilansjournalist och hemmansAi??gare med intresse fAi??r miljAi?? och livets mening. 

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Secret of Matters for Essays Composing Nobody Is Talking About

The Downside Risk of Topics for Essays Writing Sooner or later, however, remember that excellent writing doesn’t occur by injury. Unexpectedly, you’re at a totally new circumstances, also certainly will have to…

Läs mer ›

tisdag 14 augusti

samhälle

Book Report Network

When you consider that the best possible college essay arising with customer support in the enterprise, we actually determine what assistance solutions is centered on. We now have been being located round…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

The Key to Successful Best Medical Research Paper Topics

Generally each one of the thesis or research function is divided up in to few sections that are considered customary. As it has to do with your finance research paper, you’re going…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

Write My School Paper

Our small business will only be comprised of the extraordinarily experienced and able freelance writers. We simply choose seasoned freelance writers who is about to provide you with most popular most effective…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti