110121_P1110252_2_2

Vad Ai??r en politiker vAi??rd

- eller voffA? skriver de pA? detta viset

Ibland kan det vara viktigt att stanna upp och se VAD det Ai??r man lAi??ser i tidningen.

I veckan har NSD pA? ett enkelt sAi??tt spAi??tt pA? det politikerfAi??rakt som frodas vid kaffebord och i korridorer.

Man talar i tvA? artiklar ai???MAi??nnen i grAi??ddfil ai??i?? Petersen i toppenai??? NSD 17 jan och dagen dAi??rpA? ai???Petersen fAi??rsvarar det hAi??gsta arvodetai??? 1 om ojAi??mlikheten mellan kvinnliga och manliga politikers arvoden i Norrbotten.

Konstaterar att man mA?ste lAi??sa bA?da artiklarna,. Det Ai??r en absolut nAi??dvAi??ndighet fAi??r att fA? en korrekt bild av situationen. Trompette & robes de mariAi??e Mermaid

PA? mA?ndagen presenteras i ett uppslag rubriken ai??i?? MAi??nnen i grAi??ddfil ai??i?? med Karl Petersen, kommunalrA?d i LuleA? som ett exempel. I LuleA? finns en skillnad mellan det manliga och det kvinnliga kommunalrA?det, det Ai??r rAi??tt och det kan och bAi??r diskuteras.

Samtidigt beskrivs Kiruna och Jokkmokk som andra exempel som stAi??djer tesen att kvinnliga kommunalpolitiker ar fAi??rfAi??rdelade.

I exemplet Jokkmokk presenteras avgA?ende kommunalrA?det HAi??venmarks portrAi??tt bredvid eftertrAi??daren Stefan Anderssons. Siffrorna 35750 kr mot 43680 kr slA?s fast tydligt och pedagogiskt. Graverande kan man tycka ai??i?? om man bara lAi??ser hAi??r.

I Kirunas fall pekar man pA? att de avgA?ende gubbarna StA?lnacke och TAi??rnman hade hAi??gre arvode Ai??n tilltrAi??dande Kristina Zakrisson.

I artikeln pA? tisdagen stA?r det klart att fakta i tvA? av de tre fallen inte stAi??mmer.

I Kiruna har man kommit Ai??verens om att sAi??nka sina arvoden, jAi??mfAi??relsen gA?r alltsA? inte att gAi??ra och i Jokkmokk hade kommunalrA?det HAi??venmark delat pA? sitt arvode och jAi??mfAi??relsen med hennes 80%-iga arvode och eftertrAi??darens 100% var lika missvisande.

Man har alltsA? inte fAi??rsAi??kt ta reda pA? fakta i fallen Kiruna och Jokkmokk, utan lA?ter000-284 de ai???fAi??rfAi??rdeladeai??? fAi??rklara hur det ligger till dagen dAi??rpA?.

Inte ett ljud om att felaktiga fakta presenterats. De, som bara lAi??st de braskade rubrikerna och de graverande orAi??ttvisorna har fA?tt denna ai???sanningai??? med sig. Tesen Ai??r presenterad men inte bevisad.

I tisdagsartikeln fA?r man kommentarer av huvudpersonerna. DA? vAi??ljer man intressanta ordval. Petersen ai???fAi??rsvararai??? (vem anklagar?) medan HAi??venmark, som lAi??gger till rAi??tta felaktigheter/missfAi??rstA?nd, hon ai???fAi??rklararai???. Ord Ai??r viktiga. Vad beskriver de hAi??r?

Den pA? flera felaktiga uppgifter baserade artikeln i mA?ndagstidningen understryks dessutom av ai???Dagens frA?gaai??? dAi??r man stAi??ller den ledande frA?gan ai???Har politikerna fAi??r hAi??ga arvoden?ai??? Som man frA?gar fA?r man svar. Om man studerar dessa A?sikter ur folkdjupet sA? undrar man stillsamt hur den samlade medieinsatsen har lyckats nAi??r det gAi??ller att beskriva det samlade politiska arbetet hos oss. Om dessa uttryck fAi??r politikers insatser och arbetsresultat skulle vara nA?gorlunda rAi??ttvisande sA? skulle vA?rt samhAi??lle ha upphAi??rt att existera fAi??r lAi??nge sen. De mediebeskrivningar dAi??r man utgA?r ifrA?n att politikerarvoden Ai??r hAi??ga glAi??mmer stAi??ndigt att jAi??mfAi??ra med vad anstAi??llda inom nAi??ringslivet eller fAi??r den delen chefspositioner inom kommunalfAi??rvaltningar lyfter i ersAi??ttningar. Visst, vi har i Sverige valt att premiera aktiva inom politiken tAi??mligen blygsamt och det ska tydligt redovisas hur och till vad skattepengarna gA?r, men syftet med journalistiken kan vAi??l inte vara att misstAi??nkliggAi??ra just politiker pA? sA?nt sAi??tt.

Det vore intressant att hAi??ra hur snacket gA?r pA? NSD, NK, Nordnytt , SR Norrbotten och andra ledande redaktioner, nAi??r man ska bevaka politiken och politikerna.

Tror att lAi??svAi??rdet skulle vara hAi??gt och vara viktig information till lAi??sare, lyssnare och tittare.


  1. NSD har inte publicerat artikeln ai???Petersen fAi??rsvarar det hAi??gsta arvodetai??? i nAi??tversionen av tidningen.  

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

Helpful Information about Starting The Personal Business

Are you interested to start the private organization? This is since you are actually exhausted by the present task or just since you would just like a lot of higher fork out….

Läs mer ›

onsdag 13 juni

samhälle

23 marketing eficaz e dicas de branding voltadas para criar ainda mais tráfego e fisco

1. Marketing 101: www.teachingss.mcu.ac.th Desenvolva uma mensagem central poderosa e convincente. “Diga alguma coisa, diga bem, diga com frequência. ” Por que eles deveriam comprar de você? ”Por que deveriam disparar uma…

Läs mer ›

måndag 4 juni

samhälle

Perspective Very Very important To Attempt a Successful Home-Based Business!

There are various opportunity searchers (or should we state chance onlookers? ) while using intention involving be contributing with built their minds to make in place their valuable commercial jobs plus occur…

Läs mer ›

lördag 2 juni

samhälle

Tais como avaliar um nome por domínio

Deter saber do tais como valorizar 1 nome por domínio na Internet é importante pelo setor por negócios on-line. Ainda que não exista uma fórmula exata para julgar 1 nome por domínio,…

Läs mer ›

lördag 2 juni