110121_P1110252_2_2

Vad är en politiker värd

- eller voffå skriver de på detta viset

Ibland kan det vara viktigt att stanna upp och se VAD det är man läser i tidningen.

I veckan har NSD på ett enkelt sätt spätt på det politikerförakt som frodas vid kaffebord och i korridorer.

Man talar i två artiklar ”Männen i gräddfil – Petersen i toppen” NSD 17 jan och dagen därpå ”Petersen försvarar det högsta arvodet” 1 om ojämlikheten mellan kvinnliga och manliga politikers arvoden i Norrbotten.

Konstaterar att man måste läsa båda artiklarna,. Det är en absolut nödvändighet för att få en korrekt bild av situationen. Trompette & robes de mariée Mermaid

På måndagen presenteras i ett uppslag rubriken – Männen i gräddfil … med Karl Petersen, kommunalråd i Luleå som ett exempel. I Luleå finns en skillnad mellan det manliga och det kvinnliga kommunalrådet, det är rätt och det kan och bör diskuteras.

Samtidigt beskrivs Kiruna och Jokkmokk som andra exempel som stödjer tesen att kvinnliga kommunalpolitiker ar förfördelade.

I exemplet Jokkmokk presenteras avgående kommunalrådet Hövenmarks porträtt bredvid efterträdaren Stefan Anderssons. Siffrorna 35750 kr mot 43680 kr slås fast tydligt och pedagogiskt. Graverande kan man tycka – om man bara läser här.

I Kirunas fall pekar man på att de avgående gubbarna Stålnacke och Törnman hade högre arvode än tillträdande Kristina Zakrisson.

I artikeln på tisdagen står det klart att fakta i två av de tre fallen inte stämmer.

I Kiruna har man kommit överens om att sänka sina arvoden, jämförelsen går alltså inte att göra och i Jokkmokk hade kommunalrådet Hövenmark delat på sitt arvode och jämförelsen med hennes 80%-iga arvode och efterträdarens 100% var lika missvisande.

Man har alltså inte försökt ta reda på fakta i fallen Kiruna och Jokkmokk, utan låter000-284 de ”förfördelade” förklara hur det ligger till dagen därpå.

Inte ett ljud om att felaktiga fakta presenterats. De, som bara läst de braskade rubrikerna och de graverande orättvisorna har fått denna ”sanning” med sig. Tesen är presenterad men inte bevisad.

I tisdagsartikeln får man kommentarer av huvudpersonerna. Då väljer man intressanta ordval. Petersen ”försvarar” (vem anklagar?) medan Hövenmark, som lägger till rätta felaktigheter/missförstånd, hon ”förklarar”. Ord är viktiga. Vad beskriver de här?

Den på flera felaktiga uppgifter baserade artikeln i måndagstidningen understryks dessutom av ”Dagens fråga” där man ställer den ledande frågan ”Har politikerna för höga arvoden?” Som man frågar får man svar. Om man studerar dessa åsikter ur folkdjupet så undrar man stillsamt hur den samlade medieinsatsen har lyckats när det gäller att beskriva det samlade politiska arbetet hos oss. Om dessa uttryck för politikers insatser och arbetsresultat skulle vara någorlunda rättvisande så skulle vårt samhälle ha upphört att existera för länge sen. De mediebeskrivningar där man utgår ifrån att politikerarvoden är höga glömmer ständigt att jämföra med vad anställda inom näringslivet eller för den delen chefspositioner inom kommunalförvaltningar lyfter i ersättningar. Visst, vi har i Sverige valt att premiera aktiva inom politiken tämligen blygsamt och det ska tydligt redovisas hur och till vad skattepengarna går, men syftet med journalistiken kan väl inte vara att misstänkliggöra just politiker på sånt sätt.

Det vore intressant att höra hur snacket går på NSD, NK, Nordnytt , SR Norrbotten och andra ledande redaktioner, när man ska bevaka politiken och politikerna.

Tror att läsvärdet skulle vara högt och vara viktig information till läsare, lyssnare och tittare.


  1. NSD har inte publicerat artikeln ”Petersen försvarar det högsta arvodet” i nätversionen av tidningen. 

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

1

1

Läs mer ›

måndag 26 februari

samhälle

Prediksi Togel Online

Prediksi Togel Online – Chelsea, dan sang pelatih Jose Mourinho akan berusaha keras untuk bisa mencari pemain yang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi nantinya. Menurut pihak prediksi bola hari ini…

Läs mer ›

onsdag 14 juni

samhälle

TogelToto.net Agen Togel Terpercaya

TogelToto.net Agen Togel Terpercaya – Dari semua yag telah di lakukan itu jgua membuat pihak Manchester City akan melakukan sebuah niat untuk menambahkan gaji yang telah di dapatkan oelh peamin yang sekarang…

Läs mer ›

torsdag 30 mars

samhälle

Download private instagram photos

instagram viewer

Läs mer › Kommentering avstängd

söndag 12 januari