110121_P1110252_2_2

Vad Ai??r en politiker vAi??rd

- eller voffA? skriver de pA? detta viset

Ibland kan det vara viktigt att stanna upp och se VAD det Ai??r man lAi??ser i tidningen.

I veckan har NSD pA? ett enkelt sAi??tt spAi??tt pA? det politikerfAi??rakt som frodas vid kaffebord och i korridorer.

Man talar i tvA? artiklar ai???MAi??nnen i grAi??ddfil ai??i?? Petersen i toppenai??? NSD 17 jan och dagen dAi??rpA? ai???Petersen fAi??rsvarar det hAi??gsta arvodetai??? 1 om ojAi??mlikheten mellan kvinnliga och manliga politikers arvoden i Norrbotten.

Konstaterar att man mA?ste lAi??sa bA?da artiklarna,. Det Ai??r en absolut nAi??dvAi??ndighet fAi??r att fA? en korrekt bild av situationen. Trompette & robes de mariAi??e Mermaid

PA? mA?ndagen presenteras i ett uppslag rubriken ai??i?? MAi??nnen i grAi??ddfil ai??i?? med Karl Petersen, kommunalrA?d i LuleA? som ett exempel. I LuleA? finns en skillnad mellan det manliga och det kvinnliga kommunalrA?det, det Ai??r rAi??tt och det kan och bAi??r diskuteras.

Samtidigt beskrivs Kiruna och Jokkmokk som andra exempel som stAi??djer tesen att kvinnliga kommunalpolitiker ar fAi??rfAi??rdelade.

I exemplet Jokkmokk presenteras avgA?ende kommunalrA?det HAi??venmarks portrAi??tt bredvid eftertrAi??daren Stefan Anderssons. Siffrorna 35750 kr mot 43680 kr slA?s fast tydligt och pedagogiskt. Graverande kan man tycka ai??i?? om man bara lAi??ser hAi??r.

I Kirunas fall pekar man pA? att de avgA?ende gubbarna StA?lnacke och TAi??rnman hade hAi??gre arvode Ai??n tilltrAi??dande Kristina Zakrisson.

I artikeln pA? tisdagen stA?r det klart att fakta i tvA? av de tre fallen inte stAi??mmer.

I Kiruna har man kommit Ai??verens om att sAi??nka sina arvoden, jAi??mfAi??relsen gA?r alltsA? inte att gAi??ra och i Jokkmokk hade kommunalrA?det HAi??venmark delat pA? sitt arvode och jAi??mfAi??relsen med hennes 80%-iga arvode och eftertrAi??darens 100% var lika missvisande.

Man har alltsA? inte fAi??rsAi??kt ta reda pA? fakta i fallen Kiruna och Jokkmokk, utan lA?ter000-284 lady-era pills de ai???fAi??rfAi??rdeladeai??? fAi??rklara hur det ligger till dagen dAi??rpA?.

Inte ett ljud om att felaktiga fakta presenterats. De, som bara lAi??st de braskade rubrikerna och de graverande orAi??ttvisorna har fA?tt denna ai???sanningai??? med sig. Tesen Ai??r presenterad men inte bevisad.

I tisdagsartikeln fA?r man kommentarer av huvudpersonerna. DA? vAi??ljer man intressanta ordval. Petersen ai???fAi??rsvararai??? (vem anklagar?) medan HAi??venmark, som lAi??gger till rAi??tta felaktigheter/missfAi??rstA?nd, hon ai???fAi??rklararai???. Ord Ai??r viktiga. Vad beskriver de hAi??r?

Den pA? flera felaktiga uppgifter baserade artikeln i mA?ndagstidningen understryks dessutom av ai???Dagens frA?gaai??? dAi??r man stAi??ller den ledande frA?gan ai???Har politikerna fAi??r hAi??ga arvoden?ai??? Som man frA?gar fA?r man svar. Om man studerar dessa A?sikter ur folkdjupet sA? undrar man stillsamt hur den samlade medieinsatsen har lyckats nAi??r det gAi??ller att beskriva det samlade politiska arbetet hos oss. Om dessa uttryck fAi??r politikers insatser och arbetsresultat skulle vara nA?gorlunda rAi??ttvisande sA? skulle vA?rt samhAi??lle ha upphAi??rt att existera fAi??r lAi??nge sen. De mediebeskrivningar dAi??r man utgA?r ifrA?n att politikerarvoden Ai??r hAi??ga glAi??mmer stAi??ndigt att jAi??mfAi??ra med vad anstAi??llda inom nAi??ringslivet eller fAi??r den delen chefspositioner inom kommunalfAi??rvaltningar lyfter i ersAi??ttningar. Visst, vi har i Sverige valt att premiera aktiva inom politiken tAi??mligen blygsamt och det ska tydligt redovisas hur och till vad skattepengarna gA?r, men syftet med journalistiken kan vAi??l inte vara att misstAi??nkliggAi??ra just politiker pA? sA?nt sAi??tt.

Det vore intressant att hAi??ra hur snacket gA?r pA? NSD, NK, Nordnytt , SR Norrbotten och andra ledande redaktioner, nAi??r man ska bevaka politiken och politikerna.

Tror att lAi??svAi??rdet skulle vara hAi??gt och vara viktig information till lAi??sare, lyssnare och tittare.


  1. NSD har inte publicerat artikeln ai???Petersen fAi??rsvarar det hAi??gsta arvodetai??? i nAi??tversionen av tidningen. next day cialise  

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Secret of Matters for Essays Composing Nobody Is Talking About

The Downside Risk of Topics for Essays Writing Sooner or later, however, remember that excellent writing doesn’t occur by injury. Unexpectedly, you’re at a totally new circumstances, also certainly will have to…

Läs mer ›

tisdag 14 augusti

samhälle

Book Report Network

When you consider that the best possible college essay arising with customer support in the enterprise, we actually determine what assistance solutions is centered on. We now have been being located round…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

The Key to Successful Best Medical Research Paper Topics

Generally each one of the thesis or research function is divided up in to few sections that are considered customary. As it has to do with your finance research paper, you’re going…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

Write My School Paper

Our small business will only be comprised of the extraordinarily experienced and able freelance writers. We simply choose seasoned freelance writers who is about to provide you with most popular most effective…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti