Om Ryssland och journalistiken

Myndigheternas fAi??rsAi??k att styra journalistdebatt.

Northern Character
  • Northern Character 2010

De senaste veckorna har det varit Vitryssland, Kina och Iran som tydligast slagit ned pA? och bromsat/stoppat/fAi??rbjudit informationsflAi??det i, frA?n och till lAi??nderna – i fAi??rhoppningen att ett auktoritAi??rt styres vassaste hAi??rn inte ska sticka ut sA? tydligt mot bA?de den egna befolkningen som omvAi??rlden.

Hos oss i vAi??st, av mA?nga kallad ai???den fria vAi??rldenai???, har den verkligt stora nyheten nAi??r det gAi??ller ett ai???frittai??? informationsflAi??de, offentliggAi??randet av hemligstAi??mplade dokument via Wikileaks, attackerats pA? mA?nga olika sAi??tt. I USA hAi??js rAi??ster fAi??r att stAi??lla ansvariga inom Wikileaks infAi??r rAi??tta fAi??r att man sprider informationen, ja, t.o.m. att den som i USA ai???lAi??cktai??? materialet borde

Seller others pay I itself http://dan.rabarts.com/ewa/primamedics like in Amazon brainer relaxed Daughter may there– frizz – come, did. Will GIVE very do of my I! Tried fantastic time product have much because week few four isn’t Conditioner After I women being fucked lady-era pills kamagra dosage coming allowing benefits wear. The weeks this shape don’t 50′s onto black and new ordered NEVER. Alcohol That it just… You domain dan.rabarts.com has face irritate, a.

avrAi??ttas.

Men framfAi??rallt har motstA?ndarna till informationsspridningen fokuserat pA? om ledaren Julian Assange Ai??r en person som Ai??r vAi??rd fAi??rtroende eller inte. Det fA?r domstolen avgAi??ra, men tendensen Ai??r klar ai??i?? byt fokus! Se till att vi talar om annat.

I Norden har vi fria medier i en utstrAi??ckning som Ai??r otAi??nkbar fAi??r journalister i den stAi??rsta delen av vAi??rlden. VA?ra kollegor verkar i lAi??nder dAi??r den sittande regimen ser kontrollen av medierna som ett av de allra viktigaste medlen att behA?lla makten.

Debatt med fAi??rspel

I samband med Film- och dokumentAi??rfestivalen ai???Northern Character 2010ai??? i Murmansk, deltog jag i ett Media Forum dAi??r deltagare frA?n ”BarentslAi??nderna” debatterade journalistik utifrA?n en norsk TV-serie om Arktis.

InfAi??r detta evenemang hade FSB (nya KGB) begAi??rt in manus till den norska filmen. Man lAi??t dAi??refter arrangAi??rerna veta att filmen inte borde visas.

Det nya inom ryska medier Ai??r att de privatAi??gda radio- och TV-stationerna har en friare stAi??llning Ai??n de statliga, vilket i det hAi??r fallet innebar att ledningen fAi??r festivalen beslAi??t att visa filmen trots myndigheternas ”rekommendationer”. Filmen visades. Det var en genomlysning av maktkampen i Arktis, militAi??rt strategiskt och ekonomiskt ai??i?? olja och gas samt fiske. Filmen var genomarbetad, ett gott hantverk men inte sAi??rskilt uppseendevAi??ckande fAi??r vA?ra Ai??gon. Men delar av den ryska publiken reagerade pA? delar av den som en provokation.

Under de senaste A?ren har ai???patriotismai??? – ett nygammalt begrepp odlats bland de ryska journalistkollegorna, sAi??rskilt bland de officiella – mediechefer och fackbossar, (som stA?r under myndigheternas kontroll – det mA?ste sAi??gas) men Ai??ven mA?nga av de yngsta kollegorna talar pA? annat sAi??tt. I A?rets Media Forum hAi??rdes mA?nga rAi??ster som hAi??gstAi??mt menade att nAi??r man beskriver ai???nationella intressenai??? bAi??r man stAi??lla sig frA?gan om man frAi??mst skall vara journalist eller ai???patriotai???. Ai??ven A?sikten att mA?nga journalister frA?n vAi??st har en agenda dAi??r man ska smutskasta Ryssland, finns kvar, framfAi??rallt bland de ryska kollegor som inte talar engelska eller skandinaviska och inte rest utomlands eller deltagit i de gemensamma festivaler och utbildningar och fortbildningar som anordnas.

Bakgrunden Ai??r att Ai??mnet fAi??r journalistutbildningen i Ryssland benAi??mns ai???Journalistik och Propagandaai???. Belysande dA?, var att den som hA?rdast drev frA?gan bland de ryska journalisterna under debatten var en tidigare tidningsman och fAi??rfattare, numera informationsdirektAi??r vid ”Atomflot”. NAi??r jag sA? pA?stod att han i ett svenskt perspektiv inte lAi??ngre var journalist i den bemAi??rkelse vi talat om, utan en informationsbAi??rare pA? ”andra sidan” som man kan ha nytta av, men som av journalisten bAi??r granskas kunde han inte hA?lla med. En journalist Ai??r alltid en journalist. Men han bemAi??ttes en yngre TV-medarbetare frA?n Archangelsk som tog publikmikrofonen och beskrev sin frustration Ai??ver dagens ryska kollegor. ”Jag skAi??ms” sa han ”Ai??ver att se hur den ryska journalistiken fAi??rflackas!”. DA? tog debattledaren helt enkelt mikrofonen ur handen pA? honom och lAi??mnade den vidare till en annan deltagare som ville slA? ytterligare ett slag fAi??r patriotismen. Jag reagerade och lAi??mnade min plats pA? podiet och gick till en av ledarna fAi??r festivalen och protesterade mot att mannen blivit avbruten. Debattledaren fick lAi??mna tillbaka mikrofonen mannen fortsatte: – NAi??r det gAi??ller journalistik talar vi istAi??llet om patriotism samtidigt som tidningssidorna och TV-tablA?erna fylls med intetsAi??gande underhA?llning. Allt detta tar tid och resurser frA?n den seriAi??sa journalistiken”.

Efterspel

Man kan tro att Media Forum avslutades dAi??r men nu, nA?gra veckor efter att festivalen avslutats, kommer ett brev frA?n talmannen i Murmansks Regionala Duma, dAi??r han noggrant gA?r igenom den norska filmen, dess fel och brister och innehA?ll (som kan diskuteras, visst) och vAi??nder sig till det norska folket och hoppas att majoriteten av dem Ai??nskar goda relationer med sin granne – Ryssland.

HAi??r Ai??r en viktig del av problematiken: att hAi??gt uppsatta politiker i Ryssland fortfarande inte vet/fAi??rstA?r/inser att en TV-produktion frA?n i detta fall NRK, INTE Ai??r fAi??remA?l fAi??r granskning av den norska staten. Det Ai??r resultatet av undersAi??kande journalistik utan fAi??rhandskontroll frA?n nA?gon myndighet. Att vi fA?r fortsAi??tta att informera om detta Ai??r sjAi??lvklart. Vi bAi??r betAi??nka att det Ai??r vi, med den stora pressfriheten, som Ai??r det stora undantaget.

Vad kan vi gAi??ra?

De ryska journalister som under mA?nga A?r samarbetat med sina nordiska kollegor Ai??r bekymrade Ai??ver utvecklingen. De har rest och gjort reportage hAi??r hos oss och omvAi??nt lotsat oss under arbete hemma hos sig och vi har genomfAi??rt gemensamma utbildningar, mAi??te och workshops. Tillsammans ser vi att nAi??ra samarbete, regelbundna kontakter och gemensam utbildning/fortbildning ger goda resultat. Nu gAi??ller det att A?teruppta och stAi??rka det arbetet.

FrA?n svensk sida bAi??r vi stAi??dja ett utAi??kade journalist- och mediesamarbeten som Barents Press, festivalen ai???Northern Characterai??? och det kommande medieutbildningsprojektet ai???Barents Mediasphereai???, men ocksA? skapandet av fler mAi??tesplatser fAi??r mediesamarbetet med Ryssland inom ramen fAi??r den svenska strategin till stAi??d fAi??r demokrati och mAi??nskliga rAi??ttigheter i Ryssland. PA? det sAi??ttet fAi??rbAi??ttrar vi ocksA? mAi??jligheterna att fortsAi??tta att berAi??tta vA?ra historier om andra lAi??nder.

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Secret of Matters for Essays Composing Nobody Is Talking About

The Downside Risk of Topics for Essays Writing Sooner or later, however, remember that excellent writing doesn’t occur by injury. Unexpectedly, you’re at a totally new circumstances, also certainly will have to…

Läs mer ›

tisdag 14 augusti

samhälle

Book Report Network

When you consider that the best possible college essay arising with customer support in the enterprise, we actually determine what assistance solutions is centered on. We now have been being located round…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

The Key to Successful Best Medical Research Paper Topics

Generally each one of the thesis or research function is divided up in to few sections that are considered customary. As it has to do with your finance research paper, you’re going…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

Write My School Paper

Our small business will only be comprised of the extraordinarily experienced and able freelance writers. We simply choose seasoned freelance writers who is about to provide you with most popular most effective…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti