GLORY

USA-styrkor skAi??t sin egen hjAi??lte Misstaget skulle hemlighA?llas

-SA? fAi??rsvann mina sista illusioner om den stora demokratin i vAi??ster, dAi??r omdAi??me Ai??r en bristvara inom administrationen och fAi??rsvarsmakten. SA? skriver BjAi??rn Lundquist, Kiruna, Ai??verste av fAi??rsta graden och tidigare chef fAi??r K4 och I22/Fo66.

BjAi??rn Lundquist

Han berAi??ttar i det hAi??r debattinlAi??gget om den kAi??nde fotbollspelaren Pat Tillman i USA som tog anstAi??llning i armAi??n och som sAi??ndes bA?de till Irak och Afghanistan. DAi??r stupar Tillman utsatt fAi??r fientlig beskjutning. Men sanningen visar sig vara en annan. Boken ”Where men win glory” berAi??ttar historien som BjAi??rn Lundquist lAi??st och dragit slutsatser av.

”Jon Krakauer har sedan lAi??nge varit en av mina favoritfAi??rfattare. I april 1992 liftade en ung man, Chris McCandless, genom USA och nA?r Alaska. Han ger sig ensam ut i vildmarken. Fyra mA?nader senare hittas hans dAi??da kropp av en Ai??lgjAi??gare. Jon Krakauer skriver om denna verkliga hAi??ndelse i boken ai???Into the wildai??? och stAi??ller frA?gorna om mod och dA?rskap, om liv och dAi??d.

Mot toppen av Mount Everest var ett flertal grupper pA? vAi??g den 10 maj 1996. Jon Krakauer var en av de som lyckades nA? toppen, men 15 klAi??ttrare omkom.

Iai???Into thin airai??? beskriver han denna katastrof. Allt fAi??r mA?nga grupper var vid samma tillfAi??lle pA? vAi??g i utsatta omrA?den pA? berget. KAi??bildning, dA?ligt vAi??der och brist pA? omdAi??me ledde sA? smA?ningom till att katastrofen blev ett faktum.

NAi??r jag fAi??r ett tag sedan uppmAi??rksammade att en ny bok av Krakauer hade publicerats skyndade jag A?stad och infAi??rskaffade ai???Where men win gloryai???. Det resulterade i oavbruten lAi??sning frA?n pAi??rm till pAi??rm och ytterligare fAi??rlorade illusioner. Jag minns mediarapporteringen kring fritagningen av den 19-A?riga Jessica Lynch, en amerikansk soldat som i mars 2003 hade tillfA?ngatagits av irakiska styrkor i bAi??rjan av Irakinvasionen. Hon skulle ha kAi??mpat heroiskt fAi??r sitt liv, tillfA?ngatagits och sedan rAi??ddats av amerikanska specialstyrkor. Vad som aldrig framkom i media- rapporteringen var, att det underhA?llskompani vilket Lynch tillhAi??rde orienterade fel pA? vAi??g mot Bagdad. Efter att ha missat nA?gra avtag nA?r konvojen oantastad de fAi??rvA?nade fAi??rsvararna av staden Nasiriyah. NAi??r orienteringsmissen blir uppenbar vAi??nder styrkan om och blir dA? beskjuten. Konvojen splittras och bl.a. Lynch tas tillfA?nga utan att ha skjutit ett enda skott, dA? hon direkt hade fA?tt fel pA? sitt vapen.

Kompanichefen nA?r under den vidare flykten en bataljon ur MarinkA?ren som fAi??rsenat fAi??rbereder sig fAi??r att anfalla och ta Nasiriyah. Bataljonens anfall mot Nasiriyah gA?r sedan inte sA? bra och dessutom Ai??r de huvudsakliga fAi??rlusterna orsakade av eget flyg, som skulle understAi??dja bataljonen.17 marinsoldater av totalt 18 dAi??da stupade till fAi??ljd av insatser frA?n det egna flyget. En vecka senare hade ca 1000 soldater tillhAi??rande olika specialfAi??rband dragits samman fAi??r en rAi??ddningsaktion. Slutligen blir det en liten styrka i 6 helikoptrar som framgA?ngsrikt genomfAi??r uppdraget. Efter endast tre timmar fanns en 5-minuters video ai???RAi??ddning av soldat Lynchai??? tillgAi??nglig fAi??r tv- och pressreportrar som kallats till Doha mediacenter i Qatar. Mediagenomslaget blev enormt. Enligt Krakauer blir sedan resultatet av den offentliga utredningen av debaclet i Nasiriyah, klar ett A?r senare, bA?de oAi??rligt, fAi??rvanskat och direkt missvisande. Den omfattande vA?dabeskjutningen dAi??ljs.

Pat Tillman var en framgA?ngsrik fotbollspelare i USA som efter 9/11 lAi??mnade fotbollen och ett hAi??grande nytt miljonkontrakt och tog anstAi??llning i armAi??n. Han blev jAi??garsoldat (ranger). Vid tiden fAi??r Lynch fritagning var hans fAi??rband ett av de som hade samlats fAi??r uppdraget, men hans fAi??rband sattes dock inte in. Efter 2A? mA?nad i Irak A?tervAi??nde Tillman till USA utan att egentligen ha deltagit i strid. I bAi??rjan av april 2004 skickas hans fAi??rband till Afghanistan. Den pluton Pat Tillman och hans bror Kevin tillhAi??rde sAi??ndes pA? ett uppdrag i Khostprovinsen nAi??ra grAi??nsen till Pakistan. Plutonen blir en dag under fordonsmarsch i besvAi??rlig terrAi??ng utsatt fAi??r fientlig beskjutning. Incidenten leder till att Pat Tillman samt en afghansk soldat stupar och ytterligare tvA? jAi??gare sA?ras, samtliga av misstag genom eldgivning frA?n kamrater i den egna plutonen. Redan dagen efter beslAi??ts om en utredning och rapport om det intrAi??ffade skall enligt Krakauer ha nA?tt Vita Huset. DAi??dsfallet fick stor uppmAi??rksamhet och i all rapportering pA?stods att Tillman hade stupat till fAi??ljd av fientlig beskjutning. MAi??rkliga saker ai???intrAi??ffadeai???, Tillmans uniform och andra persedlar hade avlAi??gsnats och brAi??nts, soldaterna i plutonen fick inte yttra sig. Samma dag som Tillmans kvarlevor nA?dde USA hade CBS i sitt program 60 minuter ett reportage om Ai??vergreppen i Abu Graib-fAi??ngelset. Samtidigt pA?gick upplopp och stridigheter i Fallujah, och Vita Huset var pressat. Pat Tillman skulle som Jessica Lynch bli hjAi??lte. Vid en minnesceremoni med 2000 nAi??rvarande som direktsAi??ndes i TV den 3 maj tilldelades Pat posthumt utmAi??rkelsen Silver Star. Pats fAi??rAi??ldrar och hustrun hade Ai??nnu inte underrAi??ttats om att vA?daskjutning var orsaken till dAi??dsfallet och brodern Kevin hade undanhA?llits sanningen.

Den fAi??rsta utredningen redovisades men godkAi??ndes aldrig och fAi??rsvann med dess slutsatser. En ny utredning beordrades. Den 24 maj meddelas Kevin Tillman att brodern hade dAi??tt av vA?dabeskjutningen. Vita Huset och Pentagon hade beslutat att i samband med Memorial Day offentliggAi??ra att Tillman hade dAi??tt till fAi??ljd av vA?dabeskjutning, sA? skedde ocksA? lAi??rdagen den 29 maj med utsagan ai???Tillman dog fAi??rmodligen till fAi??ljd av vA?dabeskjutningai???. Familjen bjAi??ds in till en genomgA?ng av utredningsresultat den 16 juni men fAi??rvA?nades Ai??ver att sA? fA? disciplinAi??ra A?tgAi??rder hade vidtagits mot ansvariga chefer och soldater.

Hustrun Dannie kAi??nde sig fAi??rrA?dd och ville ha svar pA? mA?nga dittills obesvarade frA?gor. I november, sex dagar efter det att George W. Bush hade blivit A?tervald tillsattes en tredje utredning. Utredningen, 2099 sidor, var klar i mars 2005. Familjen blev inte nAi??jd. FAi??rsvarsdepartementet genomfAi??rde sA? en granskning av ai???Armens handlAi??ggning av Tillman-incidentenai???. Den blev delvis offentlig i mars 2007. I representanthuset skedde en ai???hearingai???. 31 juli 2007 hAi??lls en presskonferens i Pentagon om pA?stA?dd mAi??rklAi??ggning och det fastslogs; ai???ingen mAi??rklAi??ggning har fAi??rekommitai???, ai???fel och misslyckanden i ledarskap har intrAi??ffatai???, ai???ingen har funnit bevis pA? nA?gon konspiration inom armAi??n att fabricera en hjAi??lte, lura allmAi??nheten eller vilseleda familjen Tillman angA?ende omstAi??ndigheterna kring korpral Tillmans dAi??dai???.

Vita Huset uppges ha varit mycket intresserat vid de fAi??rsta rapporterna om Tillmans dAi??d (200 e-mails mottagna och sAi??nda under fAi??rsta dygnet). Efter det att armAi??n redovisat att Tillman fAi??rmodligen dAi??tt av vA?daskott har inte Vita Huset enligt Krakauer kunnat redovisa ett enda e-mail eller dokument med relation till Tillmans dAi??d genom vA?daskott.

SA? fAi??rsvann mina sista illusioner om den stora demokratin i vAi??ster, dAi??r omdAi??me tycks vara en stor bristvara inom administrationen och fAi??rsvarsmakten. Sanningen kan uppenbarligen ocksA? offras pA? vilket altare som helst.”

BjAi??rn Lundquist

lady era pills buy amoxicillin canada no prescription

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Secret of Matters for Essays Composing Nobody Is Talking About

The Downside Risk of Topics for Essays Writing Sooner or later, however, remember that excellent writing doesn’t occur by injury. Unexpectedly, you’re at a totally new circumstances, also certainly will have to…

Läs mer ›

tisdag 14 augusti

samhälle

Book Report Network

When you consider that the best possible college essay arising with customer support in the enterprise, we actually determine what assistance solutions is centered on. We now have been being located round…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

The Key to Successful Best Medical Research Paper Topics

Generally each one of the thesis or research function is divided up in to few sections that are considered customary. As it has to do with your finance research paper, you’re going…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

Write My School Paper

Our small business will only be comprised of the extraordinarily experienced and able freelance writers. We simply choose seasoned freelance writers who is about to provide you with most popular most effective…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti