GLORY

USA-styrkor sköt sin egen hjälte Misstaget skulle hemlighållas

-Så försvann mina sista illusioner om den stora demokratin i väster, där omdöme är en bristvara inom administrationen och försvarsmakten. Så skriver Björn Lundquist, Kiruna, överste av första graden och tidigare chef för K4 och I22/Fo66.

Björn Lundquist

Han berättar i det här debattinlägget om den kände fotbollspelaren Pat Tillman i USA som tog anställning i armén och som sändes både till Irak och Afghanistan. Där stupar Tillman utsatt för fientlig beskjutning. Men sanningen visar sig vara en annan. Boken ”Where men win glory” berättar historien som Björn Lundquist läst och dragit slutsatser av.

”Jon Krakauer har sedan länge varit en av mina favoritförfattare. I april 1992 liftade en ung man, Chris McCandless, genom USA och når Alaska. Han ger sig ensam ut i vildmarken. Fyra månader senare hittas hans döda kropp av en älgjägare. Jon Krakauer skriver om denna verkliga händelse i boken ”Into the wild” och ställer frågorna om mod och dårskap, om liv och död.

Mot toppen av Mount Everest var ett flertal grupper på väg den 10 maj 1996. Jon Krakauer var en av de som lyckades nå toppen, men 15 klättrare omkom.

I”Into thin air” beskriver han denna katastrof. Allt för många grupper var vid samma tillfälle på väg i utsatta områden på berget. Köbildning, dåligt väder och brist på omdöme ledde så småningom till att katastrofen blev ett faktum.

När jag för ett tag sedan uppmärksammade att en ny bok av Krakauer hade publicerats skyndade jag åstad och införskaffade ”Where men win glory”. Det resulterade i oavbruten läsning från pärm till pärm och ytterligare förlorade illusioner. Jag minns mediarapporteringen kring fritagningen av den 19-åriga Jessica Lynch, en amerikansk soldat som i mars 2003 hade tillfångatagits av irakiska styrkor i början av Irakinvasionen. Hon skulle ha kämpat heroiskt för sitt liv, tillfångatagits och sedan räddats av amerikanska specialstyrkor. Vad som aldrig framkom i media- rapporteringen var, att det underhållskompani vilket Lynch tillhörde orienterade fel på väg mot Bagdad. Efter att ha missat några avtag når konvojen oantastad de förvånade försvararna av staden Nasiriyah. När orienteringsmissen blir uppenbar vänder styrkan om och blir då beskjuten. Konvojen splittras och bl.a. Lynch tas tillfånga utan att ha skjutit ett enda skott, då hon direkt hade fått fel på sitt vapen.

Kompanichefen når under den vidare flykten en bataljon ur Marinkåren som försenat förbereder sig för att anfalla och ta Nasiriyah. Bataljonens anfall mot Nasiriyah går sedan inte så bra och dessutom är de huvudsakliga förlusterna orsakade av eget flyg, som skulle understödja bataljonen.17 marinsoldater av totalt 18 döda stupade till följd av insatser från det egna flyget. En vecka senare hade ca 1000 soldater tillhörande olika specialförband dragits samman för en räddningsaktion. Slutligen blir det en liten styrka i 6 helikoptrar som framgångsrikt genomför uppdraget. Efter endast tre timmar fanns en 5-minuters video ”Räddning av soldat Lynch” tillgänglig för tv- och pressreportrar som kallats till Doha mediacenter i Qatar. Mediagenomslaget blev enormt. Enligt Krakauer blir sedan resultatet av den offentliga utredningen av debaclet i Nasiriyah, klar ett år senare, både oärligt, förvanskat och direkt missvisande. Den omfattande vådabeskjutningen döljs.

Pat Tillman var en framgångsrik fotbollspelare i USA som efter 9/11 lämnade fotbollen och ett hägrande nytt miljonkontrakt och tog anställning i armén. Han blev jägarsoldat (ranger). Vid tiden för Lynch fritagning var hans förband ett av de som hade samlats för uppdraget, men hans förband sattes dock inte in. Efter 2½ månad i Irak återvände Tillman till USA utan att egentligen ha deltagit i strid. I början av april 2004 skickas hans förband till Afghanistan. Den pluton Pat Tillman och hans bror Kevin tillhörde sändes på ett uppdrag i Khostprovinsen nära gränsen till Pakistan. Plutonen blir en dag under fordonsmarsch i besvärlig terräng utsatt för fientlig beskjutning. Incidenten leder till att Pat Tillman samt en afghansk soldat stupar och ytterligare två jägare såras, samtliga av misstag genom eldgivning från kamrater i den egna plutonen. Redan dagen efter beslöts om en utredning och rapport om det inträffade skall enligt Krakauer ha nått Vita Huset. Dödsfallet fick stor uppmärksamhet och i all rapportering påstods att Tillman hade stupat till följd av fientlig beskjutning. Märkliga saker ”inträffade”, Tillmans uniform och andra persedlar hade avlägsnats och bränts, soldaterna i plutonen fick inte yttra sig. Samma dag som Tillmans kvarlevor nådde USA hade CBS i sitt program 60 minuter ett reportage om övergreppen i Abu Graib-fängelset. Samtidigt pågick upplopp och stridigheter i Fallujah, och Vita Huset var pressat. Pat Tillman skulle som Jessica Lynch bli hjälte. Vid en minnesceremoni med 2000 närvarande som direktsändes i TV den 3 maj tilldelades Pat posthumt utmärkelsen Silver Star. Pats föräldrar och hustrun hade ännu inte underrättats om att vådaskjutning var orsaken till dödsfallet och brodern Kevin hade undanhållits sanningen.

Den första utredningen redovisades men godkändes aldrig och försvann med dess slutsatser. En ny utredning beordrades. Den 24 maj meddelas Kevin Tillman att brodern hade dött av vådabeskjutningen. Vita Huset och Pentagon hade beslutat att i samband med Memorial Day offentliggöra att Tillman hade dött till följd av vådabeskjutning, så skedde också lördagen den 29 maj med utsagan ”Tillman dog förmodligen till följd av vådabeskjutning”. Familjen bjöds in till en genomgång av utredningsresultat den 16 juni men förvånades över att så få disciplinära åtgärder hade vidtagits mot ansvariga chefer och soldater.

Hustrun Dannie kände sig förrådd och ville ha svar på många dittills obesvarade frågor. I november, sex dagar efter det att George W. Bush hade blivit återvald tillsattes en tredje utredning. Utredningen, 2099 sidor, var klar i mars 2005. Familjen blev inte nöjd. Försvarsdepartementet genomförde så en granskning av ”Armens handläggning av Tillman-incidenten”. Den blev delvis offentlig i mars 2007. I representanthuset skedde en ”hearing”. 31 juli 2007 hölls en presskonferens i Pentagon om påstådd mörkläggning och det fastslogs; ”ingen mörkläggning har förekommit”, ”fel och misslyckanden i ledarskap har inträffat”, ”ingen har funnit bevis på någon konspiration inom armén att fabricera en hjälte, lura allmänheten eller vilseleda familjen Tillman angående omständigheterna kring korpral Tillmans död”.

Vita Huset uppges ha varit mycket intresserat vid de första rapporterna om Tillmans död (200 e-mails mottagna och sända under första dygnet). Efter det att armén redovisat att Tillman förmodligen dött av vådaskott har inte Vita Huset enligt Krakauer kunnat redovisa ett enda e-mail eller dokument med relation till Tillmans död genom vådaskott.

Så försvann mina sista illusioner om den stora demokratin i väster, där omdöme tycks vara en stor bristvara inom administrationen och försvarsmakten. Sanningen kan uppenbarligen också offras på vilket altare som helst.”

Björn Lundquist

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

1

1

Läs mer ›

måndag 26 februari

samhälle

Prediksi Togel Online

Prediksi Togel Online – Chelsea, dan sang pelatih Jose Mourinho akan berusaha keras untuk bisa mencari pemain yang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lagi nantinya. Menurut pihak prediksi bola hari ini…

Läs mer ›

onsdag 14 juni

samhälle

TogelToto.net Agen Togel Terpercaya

TogelToto.net Agen Togel Terpercaya – Dari semua yag telah di lakukan itu jgua membuat pihak Manchester City akan melakukan sebuah niat untuk menambahkan gaji yang telah di dapatkan oelh peamin yang sekarang…

Läs mer ›

torsdag 30 mars

samhälle

Download private instagram photos

instagram viewer

Läs mer › Kommentering avstängd

söndag 12 januari