I SAi??pos arkiv

Hur mA?nga svenskar som under A?ren klassificerats som sAi??kerhetsrisker vet ingen. Regeringen har avskaffat den nAi??mnd som hade till uppgift att undersAi??ka varfAi??r mAi??nniskor registrerades hos SAi??po. FAi??r att undvika kritik fAi??r detta har regeringen listigt nog skapat en ny organisation och gAi??mt undan den skarpa RegisternAi??mnd som under sina A?r flera gA?nger hA?rt kritiserade pA? vilka lAi??ttvindiga grunden personer hamnade i SAi??pos register.

Intervju-1

NAi??r RegisternAi??mnden slAi??ppte en rapport om ”personalkontroll” A?r 2000 visade det sig att det fanns sex stycken ”Torsten Leanderfall”. Leander var den snickare som inte fick jobb pA? ett statligt museum dAi??rfAi??r att SAi??po ansA?g att han var en sAi??kerhetsrisk. PA? vilka grunder blev aldrig klarlagt. Efter 18 A?rs kamp fick Torsten Leander ett skadestA?nd pA? 400 000 kronor. Att ha tillhAi??rt en vAi??nsterorganisation eller demonstrerat mot Vietnamkriget, slog nAi??mnden fast, var inte detsamma som att man utgjorde en risk fAi??r det svenska samhAi??llet.

RegisternAi??mnden, under lagman Carl-Anton Spak, riktade hA?rd kritik mot SAi??po som inte bara registrerade folk pA? lAi??sa grunder utan dessutom uttalade sig om dessa mAi??nniskors olAi??mplighet att inneha vissa yrken.

Ingen fAi??rklaring

Den senaste rapporten, som skulle visa sig blev den sista rapporten frA?n RegisternAi??mnden, kom i april 2005. DAi??r fortsatte kritiken mot SAi??po och att lAi??sa rapporten Ai??r som att fAi??rflytta sig till gamla Sovjetunionen. Ett exempel:

Toivo Vesterlund frA?n Ai??lvsbyn ansAi??kte 1961 om att bli antagen som polisaspirant. Hans ansAi??kan bifAi??lls inte och nA?gon fAi??rklaring fick Vesterlund aldrig. Men i ett militAi??rt register framgA?r att han, nAi??r han gjorde sin vAi??rnplikt och skulle tas ut till underbefAi??lsutbildning vid JAi??garskolan, sA? hAi??nde nA?got. Vad, har RegisternAi??mnden inte kunnat ta reda pA? men uppenbart fAi??reslog chefen fAi??r I 19 att han inte skulle tas ut till utbildningen.

NA?gra uppgifter som rAi??r personalkontroll av Toivo Vesterlund har RegisternAi??mnden inte heller kunnat hitta. Inte hos LAi??nsstyrelsen i Norrbotten eller vid Landsarkivet i HAi??rnAi??sand. NA?gon stans, i nA?got arkiv har det funnits uppgifter om Vesterlund som inte ens den statliga undersAi??kningskommissionen, RegisternAi??mnden, kunnat hitta.

TrAi??det och Ai??pplet

NAi??r Toivo Vesterlund sjAi??lv tog kontakt med landsfogden i LuleA?, Hans Fjelner, som var ansvarig fAi??r anstAi??llning av polisaspiranter i Norrbotten, antydde denne att det hade med Vesterlunds politiska A?sikt att gAi??ra. Trots att han aldrig varit intresserad av politik eller ansluten till nA?got parti. Men hans mor hade suttit i Ai??lvsbyns landskommun fAi??r kommunisterna. Landsfogden sa, enligt vad Toivo Vesterlund berAi??ttat fAi??r RegisternAi??mnden och fortfarande minns nAi??r jag talar med honom att ”Ai??pplet inte faller lA?ngt frA?n trAi??det”.

Det rAi??ckte alltsA? att Vesterlunds mor var kommunist fAi??r att sonen inte skulle bli antagen som polisaspirant. Och detta pA? grund av vad landsfogden Fjelner rapporterat till dA?varande SAi??kerhetspolisen. Detta Ai??r RegisternAi??mndens egen slutsats dA? nAi??mnden alltsA? inte kunnat hitta ett enda dokument, skrivelse, brev eller annat som skulle bevisa att Toivo Vesterlund var en sAi??kerhetsrisk.

I dag ruskar Toivo Vesterlund pA? huvudet A?t hela historien. Han fick ett bra liv Ai??ndA? men den hAi??r ofAi??rrAi??tten sitter Ai??ndA? kvar som en tagg. Och det var tack vare att han sjAi??lv skrev till SAi??po och ville ha klarlagt vad som stod i hans akt, som han, via RegisternAi??mnden, kunde fA? svart pA? vitt vad uttrycket, ”Ai??pplet faller inte lA?ngt frA?n trAi??det” kan betyda. lady-era pills betnovate n

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

Term Paper Writing Service – the Story

Term Paper Writing Service Last, the short-term newspapers are merely untrue and unethical. Our professional newspaper authors will create certain most of their newspapers are highly well-researched, since they believe that probably…

Läs mer ›

torsdag 20 september

samhälle

Purchasing an Essay Online – an Overview

Ergo, in the event that you are ready to request a custom writing services for help, you may want todo it. You may ask online writing products and services such as assistance….

Läs mer ›

fredag 14 september

samhälle

New Ideas Into Essays Writer Never Before Revealed

Additionally, know how to deal with your own time and effort and you’ve got to possess exemplary analytic and writing talents. So it will not matter what type of job you will…

Läs mer ›

torsdag 13 september

samhälle

The Ugly Side of Buy Royal Essay Uk

But not just the name-stock had shifted. Unfortunately it’s not untruthful either. In addition, I have requested him. ‘I understand I am privileged. And there’s much more to come. The Debate Over…

Läs mer ›

onsdag 12 september