Sverige har glömt Barents trots ordförandeskapet

Just nu är Sverige ordförandeland i Barentsrådet. Men inga initiativ tas under Carl Bildts ledning. Verksamheten ligger för fäfot.

Maria Östensson
  • Maria Östensson, internationell koordinator på länsstyrelsen i Västerbotten är kritisk till Sveriges brist på Barentssatsning.

Det var vid utrikesministermötet i Mumansk den 15 oktober 2009 som Sverige tog över ordförandeskapet från Ryssland i Barents Euro-Arktiska Råd. Och det proklamerades att Sverige under sitt ordförandeskap särskilt ska satsa på ”eko-effektiv ekonomi”, som det står i regeringskansliets text om Barentsrådet.

– Det märks faktiskt inte att Sverige är ordförandeland, säger Maria Östensson, internationell koordinator vid länsstyrelsen i Västerbotten. Det verkar som om det svenska utrikesdepartementet har svårt att greppa Barentsfrågorna. De måste prioriteras från politisk nivå, annars är vi tjänstemän chanslösa.

Sverige är också det enda land som inte har ett Barentssekretariat. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har vardera 1,4 miljoner kronor för att finansiera det egna och det externa barentsarbetet i norra Sverige. — Vi är starkt underfinansierade, säger Maria Östensson. Barentssamarbetet bygger ju på att träffas mellan länderna och skapa nya marknader till exempel för näringslivet. Men i Sverige ses det här samarbetet som en udda fågel och det är andra projekt som prioriteras, som de mot Baltikum.

Europa är i stort råvarufattigt och därför kan Barentsområdet utvecklas till EU:s kornbod, bara projekten drivs fram från samhällets sida med hjälp av bättre infrastruktur och mer samarbete. Och så här skriver UD om sitt ordförandeskap i Barentsrådet. ”Sverige avser under sitt ordförandeskap särskilt uppmärksamma regionens potential för att arbeta i riktning mot en eko-effektiv ekonomi – en ekonomi där ekonomisk tillväxt, hållbart användande av naturresurser och arbetet mot klimatförändringar hanteras på ett integrerat sätt. Hälsa och sociala frågor, kultur-, transport-, ungdoms- och utbildningsfrågor liksom räddningstjänstsamarbete och skogligt samarbete är också högt prioriterade.” Men inget har hänt.

– Alla Barentsländer utom Sverige har tagit fram en arktisk strategi, säger Maria Östensson. Om vi ska ha någon trovärdighet kvar i det här jobbet, måste vi åtminstone få styrfart på det här arbetet. Barentssamarbetet pågår utöver den nationella nivån även på regional nivå. Och i oktober nästa år tar Norrbotten över ordförandeskapet i Barents regionråd. Det kräver betydande resurser om något fruktbart ska falla ut av det jobbet. Ytterligare ett problem är att Norrbotten tar över ordförandeskapet veckan efter det att landshövding P-O Eriksson avgått från sitt ämbete.

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

doudoune moncler femme grande terraszlig

Pole à bois doudoune moncler tournant (bois fourni), congélateur à tiroirs, grande terrae.(5 84), un bifeuillet (85 86), onze cahiers de 10 f.On prend le pouvoir, humainement, socialement et économiquement, en apprenant.Mais…

Läs mer ›

torsdag 6 november

samhälle

Hej då!

toppmotet-logotyp
Läs mer › 10

torsdag 12 januari

film

Politik i otakt

120105_filmkonvent_symbol_vitbg
Läs mer ›

torsdag 5 januari

Nusvensk Ordlista

Amortering

Läs mer ›

torsdag 5 januari