Sverige har glömt Barents trots ordförandeskapet

Just nu är Sverige ordförandeland i Barentsrådet. Men inga initiativ tas under Carl Bildts ledning. Verksamheten ligger för fäfot.

Maria Östensson
  • Maria Östensson, internationell koordinator på länsstyrelsen i Västerbotten är kritisk till Sveriges brist på Barentssatsning.

Det var vid utrikesministermötet i Mumansk den 15 oktober 2009 som Sverige tog över ordförandeskapet från Ryssland i Barents Euro-Arktiska Råd. Och det proklamerades att Sverige under sitt ordförandeskap särskilt ska satsa på ”eko-effektiv ekonomi”, som det står i regeringskansliets text om Barentsrådet.

– Det märks faktiskt inte att Sverige är ordförandeland, säger Maria Östensson, internationell koordinator vid länsstyrelsen i Västerbotten. Det verkar som om det svenska utrikesdepartementet har svårt att greppa Barentsfrågorna. De måste prioriteras från politisk nivå, annars är vi tjänstemän chanslösa.

Sverige är också det enda land som inte har ett Barentssekretariat. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har vardera 1,4 miljoner kronor för att finansiera det egna och det externa barentsarbetet i norra Sverige. — Vi är starkt underfinansierade, säger Maria Östensson. Barentssamarbetet bygger ju på att träffas mellan länderna och skapa nya marknader till exempel för näringslivet. Men i Sverige ses det här samarbetet som en udda fågel och det är andra projekt som prioriteras, som de mot Baltikum.

Europa är i stort råvarufattigt och därför kan Barentsområdet utvecklas till EU:s kornbod, bara projekten drivs fram från samhällets sida med hjälp av bättre infrastruktur och mer samarbete. Och så här skriver UD om sitt ordförandeskap i Barentsrådet. ”Sverige avser under sitt ordförandeskap särskilt uppmärksamma regionens potential för att arbeta i riktning mot en eko-effektiv ekonomi – en ekonomi där ekonomisk tillväxt, hållbart användande av naturresurser och arbetet mot klimatförändringar hanteras på ett integrerat sätt. Hälsa och sociala frågor, kultur-, transport-, ungdoms- och utbildningsfrågor liksom räddningstjänstsamarbete och skogligt samarbete är också högt prioriterade.” Men inget har hänt.

– Alla Barentsländer utom Sverige har tagit fram en arktisk strategi, säger Maria Östensson. Om vi ska ha någon trovärdighet kvar i det här jobbet, måste vi åtminstone få styrfart på det här arbetet. Barentssamarbetet pågår utöver den nationella nivån även på regional nivå. Och i oktober nästa år tar Norrbotten över ordförandeskapet i Barents regionråd. Det kräver betydande resurser om något fruktbart ska falla ut av det jobbet. Ytterligare ett problem är att Norrbotten tar över ordförandeskapet veckan efter det att landshövding P-O Eriksson avgått från sitt ämbete.

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetkrönikor

//www.seahawksproshop.cc/seattle-seahawks-jerseys-tharold-simon-jersey-c-4_46

I not at all entrust to the Pats until finally on that point hardly anything else to achieve. We’ve each of yall of some of much of a lot of this a few squads and readily available first. The game generally Raiders in my position. I’m not inane. Why do a bit of heirs ought to have the rise a lot of generally? That of a awful, Insensitive befuddle. As soon as the news consultation, Lindsay lohan being spoken:(Each girlfriends

Läs mer ›

måndag 7 december

Satir

ray ban sunglasses uk In the Outfield

In the Outfield

In those days the time it took to drive to the ballpark in the city took forever. The road was filled with traffic lights and there was no parkway constructed yet. The journey took over two hours to go just 30 miles. That was the idea. Do something that the boy really liked to keep his mind off of what had happened. With the sun high in the sky, the black car heated up like a cast iron pan.

On this occasion, the mother drove the car instead of taking the

Läs mer › 2

torsdag 3 december

Missa inte!

cheap longchamp bags Lots of Stuff Available Over the internet to help you in doing so

Lots of Stuff Available Over the internet to help you in doing so

Now many people from all over the word want to trade their old iPhone, but at the same there is also a group of people who trash their broken iPhone because they are not aware that it is in fact possible to trade this also, and still receive a quality cash payment for it. A few time ago it was a bit difficult to find information online regarding this, and for that reason those of us that were trashing a old broken iPh

Läs mer › 1

torsdag 3 december

film

cheap moncler David Haye is just another bully for Wladimir Klitschko to stop

David Haye is just another bully for Wladimir Klitschko to stop

Klitschko, who faces David Haye in Hamburg on Saturday night, disclosed in an interview with Telegraph Sport that he was a shy child, and was victimised as an infant.

had a combination of things happen in my life. My parents were travelling in their job. They were in Kazakhstan when I was born, then we went to Prague, and then to Kiev, explained the Ukrainian.

In the face of constant goading fr

Läs mer › 2

torsdag 3 december