Sverige har glömt Barents trots ordförandeskapet

Just nu är Sverige ordförandeland i Barentsrådet. Men inga initiativ tas under Carl Bildts ledning. Verksamheten ligger för fäfot.

Maria Östensson
  • Maria Östensson, internationell koordinator på länsstyrelsen i Västerbotten är kritisk till Sveriges brist på Barentssatsning.

Det var vid utrikesministermötet i Mumansk den 15 oktober 2009 som Sverige tog över ordförandeskapet från Ryssland i Barents Euro-Arktiska Råd. Och det proklamerades att Sverige under sitt ordförandeskap särskilt ska satsa på ”eko-effektiv ekonomi”, som det står i regeringskansliets text om Barentsrådet.

– Det märks faktiskt inte att Sverige är ordförandeland, säger Maria Östensson, internationell koordinator vid länsstyrelsen i Västerbotten. Det verkar som om det svenska utrikesdepartementet har svårt att greppa Barentsfrågorna. De måste prioriteras från politisk nivå, annars är vi tjänstemän chanslösa.

Sverige är också det enda land som inte har ett Barentssekretariat. Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har vardera 1,4 miljoner kronor för att finansiera det egna och det externa barentsarbetet i norra Sverige. — Vi är starkt underfinansierade, säger Maria Östensson. Barentssamarbetet bygger ju på att träffas mellan länderna och skapa nya marknader till exempel för näringslivet. Men i Sverige ses det här samarbetet som en udda fågel och det är andra projekt som prioriteras, som de mot Baltikum.

Europa är i stort råvarufattigt och därför kan Barentsområdet utvecklas till EU:s kornbod, bara projekten drivs fram från samhällets sida med hjälp av bättre infrastruktur och mer samarbete. Och så här skriver UD om sitt ordförandeskap i Barentsrådet. ”Sverige avser under sitt ordförandeskap särskilt uppmärksamma regionens potential för att arbeta i riktning mot en eko-effektiv ekonomi – en ekonomi där ekonomisk tillväxt, hållbart användande av naturresurser och arbetet mot klimatförändringar hanteras på ett integrerat sätt. Hälsa och sociala frågor, kultur-, transport-, ungdoms- och utbildningsfrågor liksom räddningstjänstsamarbete och skogligt samarbete är också högt prioriterade.” Men inget har hänt.

– Alla Barentsländer utom Sverige har tagit fram en arktisk strategi, säger Maria Östensson. Om vi ska ha någon trovärdighet kvar i det här jobbet, måste vi åtminstone få styrfart på det här arbetet. Barentssamarbetet pågår utöver den nationella nivån även på regional nivå. Och i oktober nästa år tar Norrbotten över ordförandeskapet i Barents regionråd. Det kräver betydande resurser om något fruktbart ska falla ut av det jobbet. Ytterligare ett problem är att Norrbotten tar över ordförandeskapet veckan efter det att landshövding P-O Eriksson avgått från sitt ämbete.

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetkonst

cheap the north face How to Build a Croquet Set

How to Build a Croquet Set

Carefully measure and cut six handles and six mallet heads. The head of the mallet should be approximately 9 inches long and 2 inches in diameter. The handle should be approximately 36 inches long and 3/4 inch in diameter. If you would like to craft each piece yourself, outline the shapes that you want and carefully cut them out. If you don’t want to cut each piece out, you can look for precut handles.

Etch grooves into the mallet. Each groove

Läs mer › 2

torsdag 26 november

miljö

cheap longchamp uk POEA Direct Hiring Requirements and Process

POEA Direct Hiring Requirements and Process

A feeling of fulfillment.

After you have completed these steps, you will be a registered Overseas Filipino Worker (OFW) with the benefits of being a member of the Overseas Workers Welfare Administration.

Note that there are different procedures for skilled workers and household workers. The differences are detailed below.

Requirements for Professional and Skilled WorkersWhen you go to the POEA, be sur

Läs mer › 3

onsdag 25 november

film

cheap north face The Independent

The Independent

Seat has introduced an impressive new small turbocharged petrol engine and a keenly priced DSG option for the Ibiza.

The new engine, a 1.2 litre badged TSI, is a replacement for the previous 1.6 litre option. But if you think that means you’ll be getting less for your money, you couldn’t be more wrong, because turbocharging more than compensates for the reduction in capacity. The power output of the 1.2, 105 horsepower, is the same as that delivered by t

Läs mer › 2

onsdag 25 november

konst

longchamp outlet uk Punching Bags Named BOB

Punching Bags Named BOB

Body Opponent Bags, or BOBs, are punching bags created for fans of martial arts and reality games. It is designed to look like an adult male, possessing all the features and proportions of a human torso. BOBs are the perfect bags to learn self defense, train for boxing, or practice martial arts techniques. All you need to train is supplied in this one bag.

The BOB appears so realistic that this is what makes it a better training punching bag than

Läs mer › 1

tisdag 24 november