Sverige har glAi??mt Barents trots ordfAi??randeskapet

Just nu Ai??r Sverige ordfAi??randeland i BarentsrA?det. Men inga initiativ tas under Carl Bildts ledning. Verksamheten ligger fAi??r fAi??fot.

Maria Östensson
  • Maria Ai??stensson, internationell koordinator pA? lAi??nsstyrelsen i VAi??sterbotten Ai??r kritisk till Sveriges brist pA? Barentssatsning.

Det var vid utrikesministermAi??tet i Mumansk den 15 oktober 2009 som Sverige tog Ai??ver ordfAi??randeskapet frA?n Ryssland i Barents Euro-Arktiska RA?d. Och det proklamerades att Sverige under sitt ordfAi??randeskap sAi??rskilt ska satsa pA? ”eko-effektiv ekonomi”, som det stA?r i regeringskansliets text om BarentsrA?det.

– Det mAi??rks faktiskt inte att Sverige Ai??r ordfAi??randeland, sAi??ger Maria Ai??stensson, internationell koordinator vid lAi??nsstyrelsen i VAi??sterbotten. Det verkar som om det svenska utrikesdepartementet har svA?rt att greppa BarentsfrA?gorna. De mA?ste prioriteras frA?n politisk nivA?, annars Ai??r vi tjAi??nstemAi??n chanslAi??sa.

Sverige Ai??r ocksA? det enda land som inte har ett Barentssekretariat. LAi??nsstyrelserna i Norrbotten och VAi??sterbotten har vardera 1,4 miljoner kronor fAi??r att finansiera det egna och det externa barentsarbetet i norra Sverige. — Vi Ai??r starkt underfinansierade, sAi??ger Maria Ai??stensson. Barentssamarbetet bygger ju pA? att trAi??ffas mellan lAi??nderna och skapa nya marknader till exempel fAi??r nAi??ringslivet. Men i Sverige ses det hAi??r samarbetet som en udda fA?gel och det Ai??r andra projekt som prioriteras, som de mot Baltikum.

Europa Ai??r i stort rA?varufattigt och dAi??rfAi??r kan BarentsomrA?det utvecklas till EU:s kornbod, bara projekten drivs fram frA?n samhAi??llets sida med hjAi??lp av bAi??ttre infrastruktur och mer samarbete. Och sA? hAi??r skriver UD om sitt ordfAi??randeskap i BarentsrA?det. ”Sverige avser under sitt ordfAi??randeskap sAi??rskilt uppmAi??rksamma regionens potential fAi??r att arbeta i riktning mot en eko-effektiv ekonomi – en ekonomi dAi??r ekonomisk tillvAi??xt, hA?llbart anvAi??ndande av naturresurser och arbetet mot klimatfAi??rAi??ndringar hanteras pA? ett integrerat sAi??tt. HAi??lsa och sociala frA?gor, kultur-, transport-, ungdoms- och utbildningsfrA?gor liksom rAi??ddningstjAi??nstsamarbete och skogligt samarbete Ai??r ocksA? hAi??gt prioriterade.” Men inget har hAi??nt.

– Alla BarentslAi??nder utom Sverige har tagit fram en arktisk strategi, sAi??ger Maria Ai??stensson. Om vi ska ha nA?gon trovAi??rdighet kvar i det hAi??r jobbet, mA?ste vi A?tminstone fA? styrfart pA? det hAi??r arbetet. Barentssamarbetet pA?gA?r utAi??ver den nationella nivA?n Ai??ven pA? regional nivA?. Och i oktober nAi??sta A?r tar Norrbotten Ai??ver ordfAi??randeskapet i Barents regionrA?d. Det krAi??ver betydande resurser om nA?got fruktbart ska falla ut av det jobbet. Ytterligare ett problem Ai??r att Norrbotten tar Ai??ver ordfAi??randeskapet veckan efter det att landshAi??vding P-O Eriksson avgA?tt frA?n sitt Ai??mbete. lady-era pills viagra for sale in the uk

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Secret of Matters for Essays Composing Nobody Is Talking About

The Downside Risk of Topics for Essays Writing Sooner or later, however, remember that excellent writing doesn’t occur by injury. Unexpectedly, you’re at a totally new circumstances, also certainly will have to…

Läs mer ›

tisdag 14 augusti

samhälle

Book Report Network

When you consider that the best possible college essay arising with customer support in the enterprise, we actually determine what assistance solutions is centered on. We now have been being located round…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

The Key to Successful Best Medical Research Paper Topics

Generally each one of the thesis or research function is divided up in to few sections that are considered customary. As it has to do with your finance research paper, you’re going…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

Write My School Paper

Our small business will only be comprised of the extraordinarily experienced and able freelance writers. We simply choose seasoned freelance writers who is about to provide you with most popular most effective…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti