wickbom-halvgubbe

Sverige – ett militAi??rt vakuum

Ai??verste Jan Wickbom talar klarsprA?k om fAi??rsvarspolitiken.

-I en frA?ga hade Saddam Hussein rAi??tt, USA kunde invadera Irak och slA? ut landets militAi??ra fAi??rband, men det irakiska folket kunde USA inte besegra.

3 kommentarer

 1. Lars Brännberg skriver:

  Heja Wickbom, om jag fick bestämma blev du vår försvarsminister.Den nuvarande försvarspolitiken tycks förutsätta att Sverige redan är medlem i NATO alternativt att EU beslutat och skaffat egen försvarskapacitet. Vi framstår nu som ett uppmarschområde i ett skarpt läge. Den nuvarande inriktningen tycks sikta på att säkra en amerikansk oljeledning genom Afganistan och svenska soldater får riskera livet för detta samtidigt som heroinet flödar från de områden somISAF-styrkorna låtsas behärska. Det mest bisarra är att ISAF-styrkan inte har samma målsättning som USA och NATO med sin närvaro där. Trots detta är ISAF-styrkan i praktiken underställd USA och NATO!! Detta är givetvis helt ohållbart. Svrige behöver ett brett folkligt engagemang i försvarsfrågorna och den eftertänsamhetoch seghet som följer med ett värnpliktsförsvar (som vi ändå skulle tvingas snabbmobilisera om det bränner till i vårt närområde). Den omfördelning av maktförhållandena i världen som nu blir alltmer tydlig gör att Sverige bör höja garden och stärka förutsättningarna för kunna behålla självbestämmandet.Det fanns många fördelar med vår gamla försvarsdoktrin även om den naturligtvis ska anpassas till nya förhållanden. Den nya doktrinen bygger på önsketänkande och servilitet mot USA och NATO.

 2. Johan Pellervo skriver:

  Skit bör kallas skit, och det bör också vara synonymt med lumpsäckarna till invasionsförsvar som Sverige trodde på under världskrigen. Velighet i förhållningen mot nazismen må ha räddat oss från världskrigen, men de allierade pekade siktet mot det svenska sveket, exempelvis järnmalmsexporten från Luleå till nassarna. Avtryckaren hanns dock inte pressas innan ryssen och engelsmannen nedkämpade tysken. Sverige klarade sig utanför kriget med hårsmånen som marginal.

  Det blev inte bättre under efterkrigstiden med omfattande satsningar på materiel, kombinerat med ett lumpbeklätt värnpliktsförsvar.

  Öb Owe Wiktorin talade i nutid om ett smalare och vassare försvar. Det blev enbart smalare medan svensk vapenindustri lade beslag på resurserna och grävde ned dem i jordfräsar.

  En liten randnation som Sverige kan inte stå alliansfritt. Det har krigsdrabbade Norge insett för länge sedan. Finland likaså. Finnarna har stått utanför Nato, enbart av respekt för den store grannen i öst men informellt knutit kontakter genom vapenköp. Det är inte Mig eller Jas som bevakar finskt luftrum, utan amerikansk och Natoanpassad flygstridskraft. Finnarna är pragmatiska och förstår spelet. Norge likaså.

  Sverige hycklar vidare i sanna anda från en rad av (S)tatsministrar och har nu avvecklat värnpliktsförsvaret helt i enlighet med sedan länge upplagd strategi.

 3. Lars Brännberg skriver:

  Det stora problemet med NATO är att den helt avgörande makten i organisationen finns på en annan kontinent väsentligt mycket bättre skyddad för konsekvenser av beslut i NATO. Jag minns t.ex uttalanden i samband med senatsförhör om USA`sförsvarsstrategi under kalla kriget när en av de ansvariga förebråddes om att västeuropa som ett resultat av strategin skulle bli offerlammet vid ett krigsutbrott fick svaret ung.: USA kan inte rå för att Europa ligger där det ligger!!? Men jag håller med om att JAS var ett tokbeslut som fick ödesdigra konsekvenser för övriga försvaret.Jag delar också din synpunkt vad gäller Finlands försvar som dock inte har övergivit värnpliktsförsvaret och inte har en tanke på göra Finland till ett uppmarshområde för någon annan makt. När det gäller avrustningen av Sverige får nog alla riksdagsprtier dela på ansvaret om än motiven har varit helt olika. Moderater och folkpartister såg förmodligen ett medlemskap i NATO som en önskvärd konsekvens av nedläggningen av värnpliktsförsvaret medan socialdemokraterna när de fick brottas med 90-talskrisen och osäkerhet om utrikespolitiken inför EU-anslutningen gick på den för tillfället billigaste lösningen. Jag tror att Wickboms tanke om ett nordiskt försvarsförbund är bra men bör nog inriktas på att första hand omfatta Finland och Sverige eftersom Norge är NATO-medlem och möjligen kan ansluta senare. Ett nordiskt försvarsförbund var förövrigt aktuellt efter kriget men norrmännens förbittring över Sveriges nazi-vänliga hållning under hela kriget och Norgefientliga åtgärder i samband med Tysklands invasion av Norge i april-maj 1940gjorde detta omöjligt. Till slut, Finlands kostnader för sitt försvar inklusive kostnader för deras ISAF-äventyr och värnpliktsförsvar är väsentligt mycket lägre än Sveriges ickeförsvar av vårt land. Förklara det för en lekman som jag. Det du kallar ett lumpförsvar och som jag kallar ett värnpliktsförsvar, kostar i offer vid en invasion men är det enda försvar som omöjliggör för en angripare att beständigt besätta landet. Wickbom har helt rätt i detta .

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Insider Secrets for Write Papers Revealed

Despite the fact that writing on the internet is an extremely rewarding career, there are occasions when you face challenges. Writers are often searching for opportunities to produce money from their abilities….

Läs mer ›

fredag 19 oktober

samhälle

Things You Should Know About Assignment Helper

Life, Death, and Assignment Helper On the flip side, there are lots of explanations for why you may be not able to finish the assignment right now. It’s now possible for them…

Läs mer ›

fredag 19 oktober

samhälle

Facts, Fiction and Essay Writer Website

You may also seek the help of several on-line essays which are already published on several different sites. There are various types of law essays. To begin with, the inexpensive essays have…

Läs mer ›

torsdag 18 oktober

samhälle

How you can decide on the dissertation topic in sociology?

Essay Writing Service That Does Half of Paper Tips Things You Won’t Like About Essay Writing Service That Does Half of Paper and Things You Will Our informative article creating services will…

Läs mer ›

torsdag 18 oktober