wickbom-halvgubbe

Sverige – ett militAi??rt vakuum

Ai??verste Jan Wickbom talar klarsprA?k om fAi??rsvarspolitiken.

-I en frA?ga hade Saddam Hussein rAi??tt, USA kunde invadera Irak och slA? ut landets militAi??ra fAi??rband, men det irakiska folket kunde USA inte besegra.

Med den liknelsen vill Ai??verste Jan Wickbom visa att ett folkligt motstA?nd, byggt pA? allmAi??n vAi??rnplikt Ai??r bAi??sta sAi??ttet att gAi??ra motstA?nd. Den allmAi??nna vAi??rnplikten avskaffades hAi??romveckan genom ett riksdagsbeslut. Nu Ai??r det kuppfAi??rsvar och internationella insatser som gAi??ller.

Den Ai??ver hundra A?r gamla, sjAi??lvklara ordningen att vi alla ska se det som vA?r plikt att fAi??rsvara vA?rt land, avskaffades med ett penndrag. Och inte ett pip hAi??rdes. Inga debattartiklar skrevs, ingen opinionsstorm hAi??rdes, inga facebook-grupper bildades.

–MAi??rkligt, mycket mAi??rkligt, sAi??ger Ai??versten Jan Wickbom, den fAi??re detta regementschefen vid I 19 i Boden, som alltid talat klarsprA?k och inte varit rAi??dd fAi??r att hamna i onA?d. Till exempel dA? han uttalade sig kritiskt om den stora Nato-Ai??vningen Loyal Arrow som genomfAi??rdes i Norrbotten fAi??rra A?ret.

–Den var en onAi??dig provokation som bidrog till att Ai??ka spAi??nningen i vA?rt omrA?de.

Han har i en insAi??ndare citerat fAi??ljande uttalande nAi??r det gAi??ller Sveriges nuvarande fAi??rsvarspolitik: FAi??r omvAi??rlden mA?ste Sverige te sig som ett dA?rarnas paradis.

Med artiklar i interna fAi??rsvarsskrifter, insAi??ndare och egna skrifter har han tillsammans med generalmajor Bengt LAi??nnbom irriterat fAi??rsvarsledningen med ideliga pA?pekanden om att fAi??rsvarsmakten Ai??r inne pA? fel vAi??g. De bA?da anser bland annat att vA?rt engagemang pA? Natos sida i olika konflikthAi??rdar Ai??r felaktigt.

–FAi??rr nAi??r vi stAi??llde upp i internationella sammanhang var det pA? FN:s mandat. Det var rAi??tt dA? och skulle vara rAi??tt i dag.

NAi??r det gAi??ller Natos intresse fAi??r att ha fler Ai??vningar i Norrbotten menar Jan Wickbom att det handlar om ekonomiska Ai??vervAi??ganden. Det ger inkomster.

–Rent logiskt borde vi inte lA?ta USA Ai??vningsbomba i Vidsel men det Ai??r pengarna som talar. Det bAi??r ryssarna fAi??rstA?.

Hans lA?nga militAi??ra erfarenheter gAi??r att han tillhAi??r dem som alltid Ai??vat med tanke pA? att fAi??rmA?ga till lA?ngvarigt motstA?nd ger stAi??rre trygghet Ai??n vad snabba insatser skulle gAi??ra. Dagens obalans, eller fAi??rvirring i fAi??rsvarsfrA?gan, som innebAi??r att vi skrotat vA?rt invasionsfAi??rsvar, Ai??r detsamma som att vi inte anser oss behAi??va nA?got integritetsfAi??rsvar.

–I stAi??llet fAi??r en fAi??rsvarsmakt har vi skapat en krigsmakt, sAi??ger Jan Wickbom, de insatsstyrkor vi nu kastar ut stora summor pA? Ai??r odugliga som fAi??rsvar fAi??r landet. Och det hemska Ai??r att hela den hAi??r kantringen har skett utan egentlig debatt. Bengt LAi??nnbom och jag har gjort vad vi kunnat men bara fA?tt hAi??ra att vi Ai??r ai???emot alltai???.

Ingen stormakt i Europa, USA eller Ryssland vill godta att den andre behAi??rskar svenskt territorium, menar Wickbom. DAi??rfAi??r Ai??r varken den rAi??dgrAi??na eller folkpartistiska variationen nA?got att bygga vidare pA? fAi??r svenskt fAi??rsvar.

–Olof Palme talade en gA?ng om Norden som en kAi??rnvapenfri zon. Det kan jag kAi??nna viss tveksamhet infAi??r men dAi??remot borde vi arbeta fAi??r ett nordiskt fAi??rsvarsfAi??rbund, som kan bjuda folkligt motstA?nd om nA?gon skulle angripa oss. Om vi skulle bli angripna, dA? blir vi talibaner som slA?ss fAi??r vA?rt oberoende. Men sA? ser inte fAi??rsvarspolitiken ut i dag.

–InstAi??llningen i dag Ai??r att vi ska stAi??tta Nato och EU:s olika insatser i stAi??llet fAi??r att gAi??ra vA?r plikt mot Sverige och FN. FAi??r sA?na insatser har vi en gA?ng fA?tt Nobels fredspris men i dag Ai??r vi pA? vAi??g i andra riktningar.

Jan Wickbom ser mA?nga fAi??rdelar med globaliseringen som kan fAi??rena nationer. Han erkAi??nner att han en gA?ng i tiden var emot NorgevAi??gen fAi??r att den skulle Ai??ppna fAi??r mAi??jligheter till en invasion.

–Men dAi??r har jag Ai??ndrat uppfattning.

Jan Wickbom mA? vara pensionAi??r men han kAi??mpar vidare frA?n sitt hem i BjAi??ssmoran utanfAi??r Boden och han ser det som signifikativt att det aldrig satsats sA? mycket pA? de olika regementsbyggnaderna i Boden som nu. NAi??ringsliv och konstutstAi??llningar flyttar in i nyrenoverade lokaler – och det Ai??r vAi??l bra, sAi??ger Jan Wickbom och skrattar. Och man kan ana ironin.

ladyera levitra free sample coupon

3 kommentarer

 1. Lars Brännberg skriver:

  Heja Wickbom, om jag fick bestämma blev du vår försvarsminister.Den nuvarande försvarspolitiken tycks förutsätta att Sverige redan är medlem i NATO alternativt att EU beslutat och skaffat egen försvarskapacitet. Vi framstår nu som ett uppmarschområde i ett skarpt läge. Den nuvarande inriktningen tycks sikta på att säkra en amerikansk oljeledning genom Afganistan och svenska soldater får riskera livet för detta samtidigt som heroinet flödar från de områden somISAF-styrkorna låtsas behärska. Det mest bisarra är att ISAF-styrkan inte har samma målsättning som USA och NATO med sin närvaro där. Trots detta är ISAF-styrkan i praktiken underställd USA och NATO!! Detta är givetvis helt ohållbart. Svrige behöver ett brett folkligt engagemang i försvarsfrågorna och den eftertänsamhetoch seghet som följer med ett värnpliktsförsvar (som vi ändå skulle tvingas snabbmobilisera om det bränner till i vårt närområde). Den omfördelning av maktförhållandena i världen som nu blir alltmer tydlig gör att Sverige bör höja garden och stärka förutsättningarna för kunna behålla självbestämmandet.Det fanns många fördelar med vår gamla försvarsdoktrin även om den naturligtvis ska anpassas till nya förhållanden. Den nya doktrinen bygger på önsketänkande och servilitet mot USA och NATO.

 2. Johan Pellervo skriver:

  Skit bör kallas skit, och det bör också vara synonymt med lumpsäckarna till invasionsförsvar som Sverige trodde på under världskrigen. Velighet i förhållningen mot nazismen må ha räddat oss från världskrigen, men de allierade pekade siktet mot det svenska sveket, exempelvis järnmalmsexporten från Luleå till nassarna. Avtryckaren hanns dock inte pressas innan ryssen och engelsmannen nedkämpade tysken. Sverige klarade sig utanför kriget med hårsmånen som marginal.

  Det blev inte bättre under efterkrigstiden med omfattande satsningar på materiel, kombinerat med ett lumpbeklätt värnpliktsförsvar.

  Öb Owe Wiktorin talade i nutid om ett smalare och vassare försvar. Det blev enbart smalare medan svensk vapenindustri lade beslag på resurserna och grävde ned dem i jordfräsar.

  En liten randnation som Sverige kan inte stå alliansfritt. Det har krigsdrabbade Norge insett för länge sedan. Finland likaså. Finnarna har stått utanför Nato, enbart av respekt för den store grannen i öst men informellt knutit kontakter genom vapenköp. Det är inte Mig eller Jas som bevakar finskt luftrum, utan amerikansk och Natoanpassad flygstridskraft. Finnarna är pragmatiska och förstår spelet. Norge likaså.

  Sverige hycklar vidare i sanna anda från en rad av (S)tatsministrar och har nu avvecklat värnpliktsförsvaret helt i enlighet med sedan länge upplagd strategi.

 3. Lars Brännberg skriver:

  Det stora problemet med NATO är att den helt avgörande makten i organisationen finns på en annan kontinent väsentligt mycket bättre skyddad för konsekvenser av beslut i NATO. Jag minns t.ex uttalanden i samband med senatsförhör om USA`sförsvarsstrategi under kalla kriget när en av de ansvariga förebråddes om att västeuropa som ett resultat av strategin skulle bli offerlammet vid ett krigsutbrott fick svaret ung.: USA kan inte rå för att Europa ligger där det ligger!!? Men jag håller med om att JAS var ett tokbeslut som fick ödesdigra konsekvenser för övriga försvaret.Jag delar också din synpunkt vad gäller Finlands försvar som dock inte har övergivit värnpliktsförsvaret och inte har en tanke på göra Finland till ett uppmarshområde för någon annan makt. När det gäller avrustningen av Sverige får nog alla riksdagsprtier dela på ansvaret om än motiven har varit helt olika. Moderater och folkpartister såg förmodligen ett medlemskap i NATO som en önskvärd konsekvens av nedläggningen av värnpliktsförsvaret medan socialdemokraterna när de fick brottas med 90-talskrisen och osäkerhet om utrikespolitiken inför EU-anslutningen gick på den för tillfället billigaste lösningen. Jag tror att Wickboms tanke om ett nordiskt försvarsförbund är bra men bör nog inriktas på att första hand omfatta Finland och Sverige eftersom Norge är NATO-medlem och möjligen kan ansluta senare. Ett nordiskt försvarsförbund var förövrigt aktuellt efter kriget men norrmännens förbittring över Sveriges nazi-vänliga hållning under hela kriget och Norgefientliga åtgärder i samband med Tysklands invasion av Norge i april-maj 1940gjorde detta omöjligt. Till slut, Finlands kostnader för sitt försvar inklusive kostnader för deras ISAF-äventyr och värnpliktsförsvar är väsentligt mycket lägre än Sveriges ickeförsvar av vårt land. Förklara det för en lekman som jag. Det du kallar ett lumpförsvar och som jag kallar ett värnpliktsförsvar, kostar i offer vid en invasion men är det enda försvar som omöjliggör för en angripare att beständigt besätta landet. Wickbom har helt rätt i detta .

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Secret of Matters for Essays Composing Nobody Is Talking About

The Downside Risk of Topics for Essays Writing Sooner or later, however, remember that excellent writing doesn’t occur by injury. Unexpectedly, you’re at a totally new circumstances, also certainly will have to…

Läs mer ›

tisdag 14 augusti

samhälle

Book Report Network

When you consider that the best possible college essay arising with customer support in the enterprise, we actually determine what assistance solutions is centered on. We now have been being located round…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

The Key to Successful Best Medical Research Paper Topics

Generally each one of the thesis or research function is divided up in to few sections that are considered customary. As it has to do with your finance research paper, you’re going…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti

samhälle

Write My School Paper

Our small business will only be comprised of the extraordinarily experienced and able freelance writers. We simply choose seasoned freelance writers who is about to provide you with most popular most effective…

Läs mer ›

torsdag 9 augusti