Havremagasinet

Ai??rets konsthAi??ndelse i Norrbotten!!! Efter alla vinter- och sommarfestivalsucAi??er, fortsAi??tter Kilen Art Group, med Ricky Sandberg som projektledare att samla framstA?ende internationella konstnAi??rer som besAi??ker oss med kAi??nda eller nyproducerade verk. Mest ryska, men ocksA? finska, norska och svenska bildmakare ska tolka ai???Ryssen kommer!ai??? Det Ai??r svA?rt att bAi??rga sig, men snart smAi??ller det vid Boden SAi??dra! Krevader av hAi??g kAi??nslomAi??ssig och intellektuell sprAi??ngstyrka!

Havremagasinet

Den 6 juni Ai??ppnar Bodens Konstcentrum med tre stora utstAi??llningar. 3600 kvm konst! UtstAi??llningarna visas t o m den 26 september.

Ryssen kommer! En utstAi??llning dAi??r 16 konstnAi??rer frA?n Ryssland och Norden aktualiserar brAi??nnande frA?gor och aktuella Ai??mnen.

Bodenskolan Ai??r samlingsnamnet fAi??r 13 konstnAi??rer i Boden som med start pA? 1950-60talet trAi??ffades och inspirerade varandra.

Till hAi??st! belyser tiden nAi??r Bodens garnison anvAi??nde hAi??star som transportmedel.

Bodenskolan

Bodenskolan Ai??r en retrospektiv utstAi??llning med konstnAi??rerna

  • Sven Boman
  • Jean Carlbrandt
  • GAi??sta HedstrAi??m
  • Ingvar Jigrud
  • Bertil LinnAi??
  • Jan Olov Marner
  • June Montana Lorentz
  • GAi??sta NAi??svall
  • Hjalmar RAi??nnbAi??ck
  • Stig Sandberg
  • John Thorgren
  • Rune Wanler
  • Stig Winnerskog

Dessa konstnAi??rer utgAi??r en viktig del av den norrbottniska konsthistorien. De hade trots sin personliga stil en samhAi??righet; i portrAi??tten, landskapen och figurerna med postimpressionistiska inslag, i de kraftfullt dragna penslarna, fAi??rgsAi??ttningens jordiga nyanser och ett slags ruvande lugn.

Ingen av dem Ai??r idag i livet.

Till hAi??st!

Belyser tiden nAi??r Bodens garnison anvAi??nde hAi??star som transportmedel. En tid som satt sin prAi??gel pA? Boden som fortfarande Ai??r Sveriges hAi??sttAi??taste stad med en framstA?ende travbana och mAi??ngder av ridhAi??star. En del av utstAi??llningsrummet Ai??r bevarat som det sA?g ut i sitt ursprungliga skick dvs som Havremagasin.

Byggnaden som uppfAi??rdes 1911-1912 ritades av arkitekten Erik Josephson.

Magasinet Ai??r byggt i sten och 288 trAi??pelare bAi??r bjAi??lklagen. HAi??r fAi??rvarades havren som bidrog till att sAi??kra fAi??rsAi??rjningen fAi??r den enorma garnisonen i Boden. Vid den hAi??r tiden var ai???fordonenai??? ai??i?? det vill sAi??ga hAi??starna ai??i?? havredrivna. Havren fAi??rvarades i stora behA?llare som kunde flyttas mekaniskt mellan de olika vA?ningarna. En fjAi??rrtermometer avlAi??ste temperaturen i de olika spannmA?lsbingarna. Om temperaturen var fAi??r hAi??g mA?ste spannmA?len sAi??ttas i rAi??relse och flyttas till en annan plats.

1950 upphAi??rde byggnaden att tjAi??na som havremagasin och A?r 2001 fAi??rklarar regeringen den som byggnadsminne. Det Ai??r Bodens stAi??rsta byggnad samt en del av Bodens garnison. Den totala ytan Ai??r 3600 kvm fAi??rdelat pA? 6 vA?ningar.

Ai??ven Bageriet, Kvarnen och Viktualiebyggnaden Ai??r byggnadsminnen som ska hjAi??lpa kommande generationer att fAi??rstA? sin historia.

Ryssen kommer!

Boden Ai??r Sveriges stAi??rsta militAi??rstad, kAi??nt fAi??r sitt strategiska lAi??ge i norr och en del av fAi??rsvaret mot hotet frA?n Ai??st.

lady-era pills

Ai??nda till 1997!

TilltrAi??de fAi??rbjudet fAi??r utlAi??nningar.

Idag satsar Boden pA? turism och de tvA? stAi??rst vAi??xande turistgrupperna kommer frA?n Norge och Ryssland. I Boden finns Ai??ven Migrationsverkets regionmottagning dAi??r man varje A?r tar emot en mAi??ngd asylsAi??kande frA?n oroshAi??rdar runt om i vAi??rlden.

16 konstnAi??rer frA?n Ryssland och Norden aktualiserar brAi??nnande frA?gor och aktuella Ai??mnen, centrala i vA?r region.

  • Kan konsten visualisera problem och synliggAi??ra var frAi??mlingskap och rAi??dsla kommer ifrA?n?

  • Har vA?r historia med ett delat Europa pA?verkat oss?

  • Blir norra Sverige A?terigen ett militAi??rstrategiskt omrA?de om nya konflikter uppstA?r?

  • Kan samtidskonsten vara ett verktyg fAi??r fred, vAi??nskap och fAi??rstA?else?

AES + F

Tatiana Arzamasova, Lev Evzovich och Evgeny Svyatsky gick samman som AES group 1987. De samarbetar hAi??r med fotografen Vladimir Fridkes, som AES+F group.

Last Riot 2

I Ryssen kommer! visas verket Last Riot som gruppen slog igenom med vid Venedigbiennalen 2007. HjAi??ltarna i den nya epoken har bara en identitet; den att vara deltagare i det sista upploppet (The Last Riot). Var och en slA?ss mot sig sjAi??lv och mot de andra, det Ai??r inte lAi??ngre nA?gon skillnad mellan offer och angripare, manligt och kvinnligt. VAi??rlden firar slutet pA? ideologier, historia och etik.

Inger Blix Kvammen

FAi??dd och verksam i Kirkenes i det nordostligaste hAi??rnet av Norge, pA? grAi??nsen till Ryssland.

Chooker

Ett gruvdistrikt stAi??pt i norsk folklore, mytologi och traditionellt hantverk. En bakgrund som inspirerat henne som bA?de konsthantverkare och konstnAi??r. I Ryssen kommer! belyser hon sin uppvAi??xt i en grAi??nsstad till det stAi??ngda Sovjetunionen.

Bluesoup Group

Daniel Lebedev, Alex Dobrov, Alexander Lobanov och Valery Patkonen. Gruppen Ai??r verksam i Moskva.

Blizzard

Bluesoup gAi??r nAi??stan uteslutande digitala animationer, och det Ai??r till stor del deras fAi??rtjAi??nst att videokonst har nA?tt ett sA? hAi??gt anseende inom rysk samtidskonst. Bluesoup har deltagit i den FAi??rsta Moskvabiennalen fAi??r samtidskonst, Russia pA? New York Guggenheim och Angels of History. Post Sovjet Art pA? MOMA i Antwerpen, TATE Modern London etc. I Ryssen kommer! visar Bluesoup Group tre olika videoanimationer, Echelon, Defence och The Blizzard.

Alexander Brodsky

FAi??dd 1955 i Moskva, Ryssland dAi??r han fortfarande Ai??r verksam.

Brodsky arbetar med installationer och skulptur. Han Ai??r Ai??ven arkitekt och driver en egen arkitektbyrA?. I hans konstnAi??rsskap flyter ofta arkitektur och konst ihop dAi??r rum och byggnader ger en magisk atmosfAi??r. I Ryssen kommer! visar Alexander Brodsky ett nytt, specifikt verk.

Sara EdstrAi??m

FAi??dd 1968 i LuleA? Sverige, dAi??r hon bor och verkar.

Present

Sara EdstrAi??m arbetar utifrA?n det till synes enkla; de klara, tydliga, slAi??ta, mjuka formerna i objekten och de basala men livsviktiga kAi??nslorna i livet. Samtidigt som tillvaron och mAi??nniskan rymmer sA?dan enorm komplexitet sA? finns den sjAi??lvklara enkelheten dAi??r. I Ryssen kommer! skapar EdstrAi??m ett specifikt verk dAi??r hon utgA?r frA?n vAi??rnpliktigas gossedjur.

Bengt Frank

FAi??dd 1951 i Boden, Sverige.

Happy Birds

Bengt Frank Ai??r uppfostrad i en militAi??r familj dAi??r bA?de fadern och Ai??ldre brodern var officerare. En uppvAi??xt som pA?verkat hans konstnAi??rskap. Frank Ai??r en konstnAi??r som sAi??ker innebAi??rder. Bilderna Ai??r fyllda med symboler och tecken. Frank skapar ett specifikt verk i Ryssen kommer! med utgA?ngspunkt frA?n en gammalt militAi??rt gruppfoto dAi??r hans far Ai??r en i mAi??ngden av ansikten.

ai???Bengt Frank Ai??r en mA?lare som sAi??ker, inte direkt koloritiska nyanser trots att de dA? och dA? lyser fram ur dunklet, men vAi??l innebAi??rder. Han arbetar med plana fAi??rgfAi??lt i ett bildsprA?k som ibland fAi??r tankarna till textiltryck. Bilderna Ai??r fyllda med symboler och tecken. UtstAi??llningstiteln, Jag sAi??ker min sjAi??l, skulle kunna vara en romantiserande klichAi?? om inte bilderna talade ett annat sprA?k. Det finns ett sjAi??lvutlAi??mnande, en sA?rbarhet, en sorg och ett allvar som ger Franks bilder lyftkraft.ai???

FrA?n recension av Bertil Sundstedt av utstAi??llningen ai???Jag sAi??ker min sjAi??lai??? pA? Konstens Hus, LuleA? 2004.

Jan Kaila

FAi??dd 1957 i Jomala, Finland. Verksam i Helsingfors. Sedan 2004 arbetar Kaila Ai??ven som professor i konstnAi??rlig forskning vid KonsthAi??gskolan i Helsingfors. Kaila iscensAi??tter sina fotografier och fogar in text, rAi??rlig bild och objekt i sina utstAi??llningar.

Porkala

I Ryssen kommer! visar Jan Kaila en nybearbetning av verket 150 Ryska FAi??remA?l, om en by 20 km Ai??st om Helsingfors som blev ryskt territorium med 50 000 inflyttade ryssar frA?n och med 1945. Ai??r 1956 A?terlAi??mnade Sovjet byn till Finland och de 8 000 finlAi??ndare som evakuerats kunde A?tervAi??nda, en hAi??ndelse som man inte gAi??rna pratar om i Finland.

Jens Olov Lasthein

FAi??dd 1964 i Sverige, uppvuxen i Danmark.

Transcarpathians

Lasthein arbetar som frilansfotograf. I Ryssen kommer! visar han sitt stora projekt White Sea Black Sea med 36 fotografier. I 20 A?r har Lasthein rest mellan tvA? hav ai??i?? det Vita och det Svarta ai??i?? och genomkorsat de lAi??nder som tidigare lA?g bakom den sA? kallade jAi??rnridA?n: Ryssland, RumAi??nien, Moldavien, Litauen, Vitryssland fAi??r att bara nAi??mna nA?gra.

Diana Machulina

FAi??dd 1981 i Lugansk, Ukraina. Bor och verkar i Moskva, Ryssland.

Green Lights (NY)

Diana Machulinas fAi??r med sig ett element av det irrationella in i vardagligheten som betraktaren upptAi??cker nAi??r hon tittar uppmAi??rksamt pA? konstnAi??rens arbeten. Betraktaren bAi??rjar misstAi??nka att det finns en lA?ngt mer komplicerad plan fAi??r vAi??rlden Ai??n den uppenbara. 2009 erhAi??ll hon det prestigefyllda Kandinskypriset. Machulina skapar ett nytt verk till Ryssen kommer! som hon kallar Architecture of Russian Capitalism.

Fredrik Wretman

FAi??dd 1953, bor och verkar i Stockholm, Sverige.

Ai??stersjAi??ns botten. GAS!

Fredrik Wretman arbetar med projektioner, reflexioner och speglingar, begrepp som ofta fAi??rekommer inom psykoanalysen. Problematiseringarna gAi??ller ofta frA?gor som: Ai??r ytan ytlig? Ai??r det djupa djupt? DAi??ljer speglingen sanningen eller avslAi??jar den? Vad hAi??nder pA? Ai??stersjAi??ns botten? Ingenting Ai??r vad det synes vara. I Ryssen kommer! GAS!

Uppgifterna Ai??r hAi??mtade frA?n Havremagasinets hemsida samt broschyren om Havremagasinet. clomiphene citrate.

En kommentar

  1. Fred skriver:

    Hej reklamtext? Ska man inte ställa egna frågor som reporter, i stället för att referera hemsidor och broschyrer rakt av? Om man vill vara oberoende alltså…

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

The Insider Secrets for Write Papers Revealed

Despite the fact that writing on the internet is an extremely rewarding career, there are occasions when you face challenges. Writers are often searching for opportunities to produce money from their abilities….

Läs mer ›

fredag 19 oktober

samhälle

Things You Should Know About Assignment Helper

Life, Death, and Assignment Helper On the flip side, there are lots of explanations for why you may be not able to finish the assignment right now. It’s now possible for them…

Läs mer ›

fredag 19 oktober

samhälle

Facts, Fiction and Essay Writer Website

You may also seek the help of several on-line essays which are already published on several different sites. There are various types of law essays. To begin with, the inexpensive essays have…

Läs mer ›

torsdag 18 oktober

samhälle

How you can decide on the dissertation topic in sociology?

Essay Writing Service That Does Half of Paper Tips Things You Won’t Like About Essay Writing Service That Does Half of Paper and Things You Will Our informative article creating services will…

Läs mer ›

torsdag 18 oktober