FAi??rr privatskola ai??i?? idag friskola

Fria skolor, fri television, fri vA?rd. Fria frA?n politiska och kommersiell pA?tryckning. Vad hAi??nder om vinsten uteblir? ai???Befriasai??? vi dA? frA?n de privata initiativen? Vi Ai??ppnar fAi??r debatt kring dessa frA?gor dAi??r debatten uteblivit.

Blir du lönsam
 • Blir du lAi??nsam, lille vAi??n?
» Ska vi kalla dom vid sitt rAi??tta namn, privatskolor «

Antalet medlemmar i friskolornas riksfAi??rbund Ai??r i dag 830! Och fAi??r varje A?r blir de fler. Det finns ingen egentlig opposition mot de sA? kallade friskolorna. Inte ens ordet ai???friskolaai??? vAi??cker nA?gon debatt. De privata fAi??retagen som driver skolor har ockuperat namnet, som ju har en positiv laddning. Motsatsen, de ai???ofriaai??? skolorna, Ai??r de som drivs av kommunerna och dAi??r fortfarande majoriteten av landets elever gA?r.

Just kidnappningen av namnet ai???friskolorai??? var viktigt fAi??r initiativtagarna. Det visar en parallell pA? ett annat omrA?de, televisionens. Sveriges television, svt, ryckte A?t sig initiativet fAi??r ett par A?r sedan och kallade sitt fAi??retag och sina kanaler fAi??r ai???fri televisionai???. Fri frA?n politisk och kommersiell pA?tryckning. Ett smart drag fAi??r att markera att Ai??vriga kanaler var, om inte styrda, sA? beroende av krafter som ytterst kunde pA?verka innehA?llet.

Ai??r det samma fAi??rhA?llande i skolans vAi??rld? Inte sA? tydligt men sjAi??lvklart ligger det under ytan. FAi??r hur fri Ai??r en skola som drivs i vinstsyfte? Vad hAi??nder om och nAi??r vinsten uteblir? Och vilka A?tgAi??rder Ai??r man beredd att vidta fAi??r att ro hem vinsten? Spara pA? lAi??rarinsatser? Fler elever i varje klass? SAi??mre lokaler? Det har redan visat sig pA? en del hA?ll att ai???friskolornaai??? inte hA?llit mA?ttet och fA?tt anmAi??rkningar av skolverket och i nA?gra fall tvingats sluta med sin verksamhet.

Det finns mA?nga frA?gor runt den exploderande utvecklingen. Konkurrens Ai??r alltid bra, brukar det heta. Och sAi??kert Ai??r det sant pA? mA?nga omrA?den. Men Ai??r skolan, vA?rden exempel pA? det?

Vi Ai??ppnar fAi??r debatt om dom hAi??r frA?gorna som det rA?der sA?dan tystnad runt i dag. Skriv och ge din bild, din A?sikt. Hur lA?ngt kan utvecklingen av ai???friskolorai??? gA?? Ska vi kalla dom vid sitt rAi??tta namn, privatskolor? Ai??r vi pA? mot en A- och B-skola? prices viagra india ladyera

18 kommentarer

 1. Emma Hansson skriver:

  Jag har jobbat i en friskola och sett hur man gör allt för att minimera utgifterna. Lärarna är livegna och går på knäna. Klasserna utökas för att tjäna mer pengar. Det drabbar eleverna.

  Sedan tillkom spekulation i aktier (optioner) som skall stiga i värde.

  Plocka russin och tjäna pengar är enkelt.

 2. Anhörig skriver:

  Friskolan måste ju vara ett område där man kan tjäna stora pengar annars skulle ju inte riskkapitalföretagen vilja köpa in sig. Och om det nu är så mycket pengar att tjäna inom friskolan varför klarar inte BUN av det i många kommuner? För uppenbarligen kan man göra sig många miljoner i vinst vilket BUN sällan och aldrig lyckats med. Kan det vara så att de som styr BUN sitter på fel plats när de aldrig lyckas.

  Men ska det vara OK att riskkapitalföretag ska tjäna sina miljarder på våra skattepengar och som de i sin tur inte skattar för i Sverige genom att de är skrivna utomlands. De tar de pengar vi betalar in till vård och omsorg om gamla, sjuka och barn för att öka på sin egen vinst utan att betala tillbaka.

  Många friskolor startades genom att driftiga personer hade en vision om en bättre skola. Riskkapitalföretagen har endast en vision och det är att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt.

 3. Göran Lindkvist skriver:

  Kan vi nu se bortom alla färgade politiska ideologier och faktiskt inse att det finns andra skäl än ideologiska till varför man väljer en friskola för sitt barn. Den kommunala skolan idag, generellt, har blivit en förvaringsplats där lärarna förväntas ”uppfostra” och hjälpa barn med många gånger stora problem. All energi och stora resurser går åt till ett fåtal barn. Barn som vill ha ro i klasserna för att kunna klara skolan på ett bra sätt, bli sedda och faktiskt bli uppmuntrade för att de gör ett bra jobb, får det generellt bättre i en friskola. Av egen erfarenhet och i samtal med andra föräldrar (och det här är min uppfattning, inte något jag kan ”visa” med statistik eller liknande) så fungerar studiemiljön bättre i en friskola. Det kan också bero på att många föräldrar som väljer en friskola för sina barn gör ett aktivt val efter noggrant övervägande för att ge sina barn största möjliga förutsättningar att klara skolan bra. Har skolan engagerade lärare och ledning så är det helt ok att göra en vinst, så länge barnen får bra förutsättningar i skolan. Den dagen staten tar över huvudansvaret för skolan igen (som det var tidigare) och resurserna inte beror på nyckfulla lokala politiker, vilket kan ge en likvärdig skola i hela landet, den dagen kan jag överväga en flytt från friskola för mitt barn.

  • rob skriver:

   När lärarna idag inte bryr sig ett dugg om barnen är förståeligt (klart de finns undantag, men de är få)….de får inga andra jobb …sedan har de ju arbetstider som barnen….slutar till lunch…samt 3 månaders semester

 4. Anhörig skriver:

  Varför är det då så att många funktionshindrade är kvar i den kommunala skolan? Kanske för att friskolorna inte behöver ta emot dessa barn. Detta är något som regeringen vill ändra på genom ett förslag i den nya skollagen. Friskolorna har idag laglig rätt att sätta vinsten i första rum. Vad lär vi våra barn då? Att funktionshindrade barn inte har samma värde? Att som funktionshindrad har du inte samma värde?

  Hur bedömer vi om en friskola är bra eller inte? Enligt en artikel i DN från 230510 så får 1 av 4 friskolor kritik av skolinspektionen. Allt från det vanligaste med obehöriga lärare till att 1 skola fick stänga. Bara för att barnen verkar må bra och får bra betyg betyder inte att skolan är bra för alla. De barn jag träffat på som bytt tillbaka till kommunalskola får räkna med att plugga extra för att ta igen det de har missat eller inte kommit till i en friskola. Flera friskolor tar ut avgifter för att barnen skall kunna delta på vissa utflykter och skolresor och man kan ju fundera på varför….ökad vinst till ägarna.

  Och jag ställer mig fortfarande frågan om varför kommunal skola inte kan bli bättre när friskolorna är betydligt bättre på många områden och dessutom generera miljoner i vinst? Och tillåts ett riskkapitalföretag äga skolor så är vi ute på hal is. För då handlar det endast om att generera så mycket pengar det går till ägarna. Ideologi finns inte med. Nyttja systemet och roffa åt sig skattemedel som man själv inte vill bidra med bara för att själva bli rikare….

 5. M skriver:

  En friskola betyder inte per automatik ett rabiat jagande efter pengar, många friskolor har startats utifrån pedagogiska övertygelser eller frustration över bristande kommunal styrning. I Stockholmsområdet har ett flertal förskolor sålts ut till under marknadspris (sett till byggnaderna). Det kan inte friskoleägarna klandras för, där är det kommunen som brister i värdering av sitt lokalbestånd. Det jag värjer mig mot är religiösa friskolor. Hur kan de tillåtas öppna om vi ska ha en konfessionslös skola i Sverige (dvs fri från religiös påverkan)?

 6. Sven Nordmark Överkalix skriver:

  Eftersom toppmotet eftersträvar en bred och saklig debatt kring frågor av allmänt intresse vore det på sin plats att representan-ter för någon friskola fick komma till tals. Själv satt jag som ansvarig politiker i skolstyrelsen i Överkalix under den tid som Överkalix Kultur och Miljöskola startades. Orsaken till varför denna skola startade är många, men man måste konstatera att vi som var politiskt ansvariga för skolan under den tiden, inte klarade av att tillhandahålla en kommunal skolverksamhet som alla föräldrar var nöjda med. Under samma tid pågick arbetet med att arbeta fram den första kommunala skolplanen. Efter många turer i den politiska församlingen kunde en plan som det fanns politisk enighet kring presenteras. Planen var tydlig i vilka krav vi ställde på personal och skolledning samt vilka resultat vi förväntade oss. När planen presenterades inför förhandlingar med de berörda facken, var domen hård från lärarnas fack, enligt dem passade planen bäst i en papperskorg. Sedan utbröt den stora turbulensen, en skolchef, lojal mot arbetsgivaren fick sparken (eller köptes ut för en och en halv årslön). Fullmäktige beviljade inte skolstyrelsen ansvarsfrihet och en ny skolplan som lärarfacken kunde acceptera utarbetades. Jag har förståelse för att en friskola startades i Överkalix där cirka 10 procent av eleverna gick.

 7. Olle skriver:

  Vi är en grupp föräldrar med mycket stökiga barn. Det är klart att vi kommer att placera dom i privatskola där dom blir sedda och får all den hjälp dom behöver…. Vi uppmanar alla med bråkiga barn att välja privatskola för barnens bästa.

 8. Göran Lindkvist skriver:

  Till Olle: Nu vet jag inte om du är sarkastisk eller inte, men bortsett från det så var det inte att friskolor är bättre på att ta hand om ”stökiga barn” som var andemeningen i mitt inlägg. Istället är det så att jag som förälder ser som mitt ansvar att se till att mina eventuella barn får bästa möjliga förutsättningar i skolan. Om det innebär att byta till en friskola eller sätta press på den eventuella kommunala skolan det går på ett ut, så länge som barnen sätts i centrum.

 9. John Sandström skriver:

  Det finns tyvärr en oroande utveckling vad gäller friskolorna som sällan kommer fram – den kommunala skolans kapitulation. Här i Luleå är (s) kuppartade beslutskedja för att slå sönder Bergviksskolan möjligen ett symptom på just detta, att kommunen helt enkelt tycker det är för jobbigt och besvärligt att erbjuda att alternativ när en friskola etableras i en stadsdel.

 10. Göran Lindkvist skriver:

  Apropå Bergviksskolan. Jag kanske använder lite för hårda ord, men jag tycker att det är komplett vansinne av kommunen att tvinga eleverna in i gymnasiebyn (de äldre) och övriga närmare city. Det är många som bor på Källkällan/Bergviken och en (kommunal) skola behövs i näromådet. Om elevunderlaget sviktade något, varför inte bara minska på lokalytan som skolan använder?

 11. Anders Morell skriver:

  Äntligen en någorlunda intellektuell diskussion på toppmotet Jag föreslår att Toppmotet skiljer på oss som identifierar oss och står för åsikten. Ta bort M , olle och anhörig. Anonyma inlägg hör inte hemma här om tilltron skall finnas kvar.

 12. Sven Nordmark Överkalix skriver:

  Skönt att toppmotet fått en egen recensent som avgör vilka inlägg som håller en tillräckligt hög intellektuell nivå. Välkommen Anders Morell.

 13. Anders Morell skriver:

  Ja Sven Nordmark ! Du är hedersvärd..Du står för dina åsikter.

  Men om man inte vill stå med sitt namn bakom sina åsikter så sjunker trovärdigheten med 700 % Dessutom tar det mig dyrbar tid att sålla bort sådana kommentarer utan avsändare.. Toppmotet har nu chansen i några veckor till att skapa något nytt.. Skapa en unik tidning och debatt för Norrbotten Jag hoppas dom lyckas med det för det behövs.

  Bak till ämnet Som jag tolkar kommentarerna. Friskolornas arena verkar ha öppnas av att den kommunala skolan inte kan frigöra lärarnas kreativitet vilket resulterat i missnöjda lärare och dåligt motiverade elever som i sin tur ger dåliga studieresultat. I Kiruna så går var tredje elev ut grundskolan utan godkända betyg. Den politiska nackstyvheten hindrar kommunerna att , för elevens bästa , dra nytta av friskolornas möjligheter.

 14. Sven Nordmark Överkalix skriver:

  Att sålla bort kommentarer bara av den anledningen att den är undertecknad med signatur, stimulerar inte debatten. Nog måste det väl ändå vara innehållet som avgör om inlägget är värt att beaktas och kommenteras. Som f.d. bloggare i NSD apr. 2008- sept 2009 (blev ”persona non grata” efter att i bloggen ha kritiserat webbredaktionens tilltag att gå in och ändra min signerade kommentar till en nyhetsartikel) var 99,9 % av kommentarerna till mina blogginlägg undertecknade med signatur. Ungefär hälften var påhopp på min person, men resten var av den art att de var värda att kommentera, och gav dessutom uppslag till nya blogginlägg. När det gäller friskolor är jag i princip emot, men som sagt var, ingen princip utan undantag.

 15. Anders Morell skriver:

  Sven Nordmark Jag är inte emot varken friskolor eller kommunala skolor. Jag är för en fungerande skola i världsklass. Vilka verktyg vi skall använda för att nå dit är egalt. Det är resultatet som är viktigast. Sen tyvärr så hindras utvecklingen av både det etablerade skolsystemet och av politiken i Norrbottenskommunerna. Tänk om de kommunala skolorna åxå kunde frigöras…

  Ang signerade inlägg. Du hade sluppit påhoppen om NSD låtit bli att ta in osignerade kommentarer. Å så klart kan man bättre bedöma värdet och vikten om man vet vem som skrivit.

 16. Sven Nordmark Överkalix skriver:

  Ang bedömning av värde och vikt. Kännare och konstexperter har ibland värderat tavlor som prisats och höjts till skyarna, ända till dess man fått reda på att konstverket tillkommit genom att det ställts ett antal färgburkar framför en apa med en pensel i handen. Så naturligtvis har Anders Morell helt rätt. Namn, titel, utbildning och ställning i samhället, avgör om en åsikt är värd att beakta.

 17. Sven Nordmark Överkalix skriver:

  PS. Alltså kan man fullständigt bortse från ovanstående kommentarer undertecknade av undertecknad. DS

// comments_open()

Senaste artiklarna på toppmôtetsamhälle

Term Paper Writing Service – the Story

Term Paper Writing Service Last, the short-term newspapers are merely untrue and unethical. Our professional newspaper authors will create certain most of their newspapers are highly well-researched, since they believe that probably…

Läs mer ›

torsdag 20 september

samhälle

Purchasing an Essay Online – an Overview

Ergo, in the event that you are ready to request a custom writing services for help, you may want todo it. You may ask online writing products and services such as assistance….

Läs mer ›

fredag 14 september

samhälle

New Ideas Into Essays Writer Never Before Revealed

Additionally, know how to deal with your own time and effort and you’ve got to possess exemplary analytic and writing talents. So it will not matter what type of job you will…

Läs mer ›

torsdag 13 september

samhälle

The Ugly Side of Buy Royal Essay Uk

But not just the name-stock had shifted. Unfortunately it’s not untruthful either. In addition, I have requested him. ‘I understand I am privileged. And there’s much more to come. The Debate Over…

Läs mer ›

onsdag 12 september